Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Ta krafttag mot vårdplatsbristen

  Av Marlen Jensen den 31 maj, 2019
  0

  Vårdplatsbristen i Region Skåne blir större och större. Under sommaren kommer vårdplatserna i Skåne minska med 300 stycken. Detta ska vi även se i ljuset av att över 300 vårdplatser stängdes under föregående mandatperiod. Trots att vi ständigt ser tecken på att akutmottagningarna är överbelastade och operationer behöver ställas in, gör de styrande för lite för att lösa vårdplatsbristen. De som idag blir inlagda på sjukhus läggs allt för sällan på rätt hemavdelning, utan i många fall slussas patienterna runt på olika kliniker som inte tillhör sjukdomsområdet. Detta leder då till att kompetensen för just den enskildes sjukdom inte är optimal samt att läkarna får gå rond på många olika avdelningar vilket i värsta fall kan leda till att någon kan missas och helt enkelt falla mellan stolarna, med stor risk för vårdskada som följd.

  Vi Sverigedemokrater vill att ett krafttag tas gentemot vårdplatsbristen. Vi vill göra en fullständig inventering av våra lokaler på sjukhusen för att se vilka ytor som kan användas på bättre sätt. Kompetensförsörjningen går hand i hand med vårdplatsbristen, och Region Skåne som arbetsgivare måste göra våra sjukhusavdelningar attraktiva och trygga att arbeta på.

  Kan inte Region Skåne rekrytera personal för att täcka upp behovet av vårdplatser ser vi inget hinder att erbjuda privata aktörer möjlighet att bedriva verksamhet i våra tomma sjukhuslokaler. Vi Sverigedemokrater vill att varje använd skattekrona ger så mycket som möjligt tillbaka till skattebetalarna och vi ser det därför som vår skyldighet att det finns vårdplatser att tillgå när varje medborgare i Region Skåne har behov av det. Sverigedemokraterna har länge lyft frågan om vårdplatserna i Skåne, och vi tänker göra allt för att säkerställa att rätt vård ges i rätt tid och på rätt nivå för alla våra medborgares trygghet.

   

  Marlen Ottesen
  Regionråd (SD)

  Camilla Nordström
  Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden (SD)

   

   

 • Önskan om en tyst opposition för tankarna till diktatur

  Av thereseborg den 23 maj, 2019
  0

  Replik till Anders Bengtsson S, publicerad här.

   

  Anders Bengtsson (S) påstår att vi är ett hot mot fri konst och kultur genom att ”peta i” kulturanslag. Han kopplar vår politik till diktatur, och tar upp vårt partis ”rötter”.

   

  Låt oss därför klargöra att vi anser att fri konst och kultur hör till grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Konst och kultur ska aldrig styras av samhällets makthavare! Förslag från oss om att styra eller förbjuda inom konst och kultur lyser därmed med sin frånvaro på alla politiska nivåer, så även i Östra Göinge.

   

  Dock händer det att vi ”petar i” hur skattemedel fördelas. Pengar växer som bekant inte på träd. Därför bör vi som oppositionspartier, både SD och S och övriga i opposition, granska och ifrågasätta hur styret fördelar skattemedel och vid behov föreslå mer ansvarsfulla prioriteringar. Så fungerar demokrati, och att Bengtsson invänder mot det och vill se en tyst opposition – det om något för tankarna till diktatur.

   

  I Region Skåne har vi föreslagit att det skånska kulturarvet ska värnas genom ett återställt och ökat bidrag till Historiska museet i Lund efter den kraftiga nedskärning som gjorts på museet. Hur hotar detta förslag fri konst och kultur?

   

  Vidare har vi i regionen föreslagit stopp på bidrag till Ibn Rushd, bl a för att de visat prov på antisemitism i sin verksamhet. Att Bengtsson ogillar att vi petat i detta följer ett obehagligt socialdemokratiskt mönster, som kan påvisas genom att följa hans initiativ och prata om rötter. Rasbiologi, stöd till nazityskland – där har Bengtsson sitt partis rötter. Än idag finns antisemitism inom S, vilket uppdagats inom SSU Skåne förra året och i Malmö 1 maj i år. Och nu ogillar alltså Bengtsson att vi petar i detta med Ibn Rushd.

   

  Om Bengtsson på allvar oroar sig för partiers rötter, värnar fri kultur och konst samt vill motverka diktatur, borde han lämna S och ansluta sig till SD.

   

  //

  Therese Borg, ledamot Kulturnämnden Region Skåne (SD)

  Niclas Nilsson, regionråd Region Skåne (SD)

  Göte Färm, gruppledare Östra Göinge (SD)

 • Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur

  Av thereseborg den 16 maj, 2019
  0

  Malmö Arab Film Festival (MAFF) visar filmer som handlar om och på olika sätt tar upp frågor om arabisk kultur och arabisktalande, och får från Region Skånes kulturnämnd 500 000 kr i bidrag år 2019. Samma summa gavs som bidrag år 2018.

  Sverigedemokraterna i Region Skåne har nu lämnat in en motion till Regionfullmäktige om att från och med nästa år inte längre ge bidrag till MAFF. Therese Borg, ledamot i Regionfullmäktige och Kulturnämnden, förklarar varför partiet inte vill ge bidrag till MAFF:

  Många som flytt eller invandrat till Sverige har inte anpassat sig till svensk kultur och inte lärt sig svenska och står därmed utanför majoritetssamhället. Vi ser det därför som direkt kontraproduktivt att lägga skattemedel på att lyfta fram arabisk kultur och det arabiska språket.

   

  Om man ger incitament att stärka arabisk identitet hos människor som bor i Sverige, istället för att ge incitament att anpassa sig till svensk kultur, så resulterar det alltför lätt i utanförskap och alla de negativa konsekvenser som följer av det både för den enskilde och för samhället i stort.

   

  Regionrådet Niclas Nilsson kommenterar vidare:

  Skattemedel borde läggas på lyfta fram svensk kultur och det svenska språket, inte på att lyfta fram andra länders kulturer och språk. Naturliga och täta möten med den svenska kulturen och det svenska språket underlättar för människor som kommit till Sverige från andra länder att anpassa sig till majoritetssamhället.

   

  Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion – Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur

   

  Frågor från press mejlas till therese.borg@sd.se

 • Det är inte svårt att älska Europa

  Av thereseborg den 9 maj, 2019
  0

  Nedan vår valfilm inför EP-valet som närmar sig. Självklart älskar vi Europa! Vi älskar däremot inte EU.

  Läs också gärna vår valplattform för EP-valet genom att klicka här.

   

   

   

 • Att ge bidrag till Ibn Rushd är inte ett välgrundat beslut

  Av thereseborg den 7 maj, 2019
  0

  I april 2018 skrev Alliansen i Kulturnämnden i Region Skåne, då som opposition, en debattartikel i vilken de framförde att studieförbundet Ibn Rushd inte borde få något bidrag för det kommande året. När Alliansen väl hade tagit över styret fullföljde de dock inte detta, utan beviljade istället Ibn Rushd ett verksamhetsbidrag om hela 666 000 kronor för år 2019.

  Med grund i detta agerande ställde Therese Borg (undertecknad) en fråga till kulturnämndens ordförande Magnus Lunderquist (KD) i regionfullmäktige den 9 april. Frågan som ställdes var om Alliansen kommer att visa att de står för vad de skrev i april 2018 genom att i framtiden inte längre bevilja bidrag till Ibn Rushd.

  Lunderquist svarade att Alliansen står kvar vid sin ståndpunkt, men inväntar resultatet av Folkbildningsrådets utredning. Han svarade också att beslut ska vara välgrundade, och att undertecknad frågeställare nästa gång ska ställa frågor i nämnden.

  Att beslut ska vara välgrundade är vi helt ense med Lunderquist om. Vi kan dock inte se vad som är välgrundat i att bevilja bidrag till Ibn Rushd trots starka indikationer på att det handlar om ett förbund som bl a genom kopplingar till muslimska brödraskapet och genom inbjudningar av antisemitiska föreläsare inte borde erhålla några som helst bidrag från det offentliga.

  Vi sverigedemokrater vill istället omedelbart stoppa alla bidrag till Ibn Rushd, vilket vi också lämnat in en motion om. Bidrag borde stoppas tills dess att förbundet (om någonsin) uppvisar en verksamhet som fullt ut är förenlig med villkoren för verksamhetsbidrag, med överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne, samt med för det svenska samhället centrala, demokratiska värderingar.

  Vidare måste det påpekas att det vittnar om en konstig demokratisyn när Lunderquist anser att frågor ska tas i nämnden istället för i fullmäktige.

  Genom att enbart ställa frågor i nämnden där vare sig allmänheten eller media kan ta del av vad som sägs, hålls väljarna ovetande om sådant de borde få ta del av. Fullmäktiges sammanträden och frågor som ställs där går däremot att ta del av genom webb-sändning.

  Demokrati handlar om folkstyre. För att demokrati ska fungera måste folket få ta del av partiernas olika argument och ställningstaganden och de beslut som fattas. Därför bör mer, inte mindre, hanteras i forum där väljarna kan ta del av det.

  Detta fick sin start genom en debattartikel från Alliansen med ett budskap till väljarna om att stoppa bidrag till Ibn Rushd. Trots detta fick Ibn Rushd bidrag igen, vilket bör bli känt utanför nämnden. Väljarna har rätt att få veta att budskapet från Alliansen tydligen bara var valfläsk.

   

   

  Therese Borg, ledamot i fullmäktige och Kulturnämnden Region Skåne (SD)

  Stefan Borg, ledamot i fullmäktige och Kulturnämnden Region Skåne (SD)

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare SD Region Skåne

   

   

  Publicerad i Kristianstadsbladet.