Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Sverigedemokraterna Region Skånes skuggbudget för 2017

  Av Marlen Jensen den 13 oktober, 2016
  0

  Den skånska vårdens ekonomi och styrning har renderat en allt mer pressad personal och attraktiviteten att jobba inom vården har därmed sjunkit. Detta är förödande och har resulterat i att inte bara läkarbrist råder utan nu även sjuksköterskebrist. Till följd av detta blir det än mer pressat för de som är kvar och därmed ökar sjukskrivningar och personalflykt ytterligare, vilket leder till försämrad produktivitet och inställda operationer. Denna negativa spiral måste brytas!

  Att vi i Region Skåne klarar av att ge skåningarna en god vård i framtiden är en ödesfråga. För att lyckas med detta är det nödvändigt att vården ges ökade resurser, men även att det arbetas på ett effektivt sätt. Fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och färre som arbetar med administration och ledning är en del av receptet.

  Vi Sverigedemokrater vill drastiskt öka tillgängligheten till den skånska vården. Därför vill vi införa en tillgänglighetssatsning för den skånska vården. 707 miljoner satsas över två år på att kraftigt förkorta vårdköerna för såväl cancervård som övriga operationer. Genom besparing på bland annat administrativ personal/chefsorganisationen samt inom den politiska sektorn vill vi vill göra detta utan en skattehöjning, då det behövs en låg skatt för att stimulera den skånska tillväxten.

  budget framsida

  Vår budget i sin helhet finns att läsa här 

 • Insändare: Cyniskt rävspel om OP-robot

  Av Marlen Jensen den 30 augusti, 2016
  0

  Det finns ett stort antal män med prostatacancer som får vänta oacceptabelt lång tid på operation, män i nordöstra Skåne får ibland vänta över ett halvår innan operation kan genomföras. De sitter fast i vårdköer! Det är ett stort personligt lidande att gå med en elakartad sjukdom som dessutom kan sprida sig i andra delar av kroppen och ge ett större behov av behandlande insatser. Sverigedemokraterna anser att Centralsjukhuset i Kristianstad ska ha en operationsrobot för att kunna ge operation i rimlig tid. Enligt en utredning som presenterats för oss politiker framgår det att de fyra operationsrobotar som i nuläget finns på Skånes universitetssjukhus inte används effektivt. Genom att flytta en operationsrobot till CSK hade robotarna kunnat användas mer effektivt. Dessutom hade det attraherat fler kompetenta medarbetare till att börja arbeta på CSK.

  På senaste mötet med Hälso-och sjukvårdsnämnden skulle det tas ställning till om en operationsrobot ska flyttas från Skånes universitetssjukhus till Centralsjukhuset i Kristianstad. S och Mp-styret och Alliansen yrkande på återremiss för de ansåg att utredningen skulle kompletteras, de vill att utredningen även ska belysa hur en operationsrobot kan användas inom andra kirurgiska områden utöver urologin. Om viljan hade funnit från övriga politiker hade de kunnat läsa den utredning som presenterades på Krys sammanträde i maj och fått den information de efterfrågande. I utredningen framgår att det finns cirka 100 gynekologiska ingrepp/år, 160 kirurgiska ingrepp/år samt 120 urologiska ingrepp/år. Riktmärket för att uppnå god kvalitet är att sjukhus ska utföra minst 100 robotassisterade ingrepp per år och minst 30 ingrepp per operatör per år. Således finns det starka skäl att flytta en operationsrobot från Skånes universitetssjukhus till Centralsjukhuset i Kristianstad.

  Det är endast Sverigedemokraterna som tagit klart ställningstagande till att det ska flyttas en operationsrobot till CSK, vilket vi redan avsatt pengar till i vår budget, samt yrkade på Hälso-och sjukvårdsnämndens möte. Att yrka återremiss som övriga partier gjorde är endast ett sätt att ytterligare förhala beslutet. Om man verkligen vill hjälpa männen med prostatacancer i nordöstra Skåne så kunde de röstat på SD:s förslag om att flytta en op-robot från Skånes universitetssjukhus till CSK, men det är oerhört svårt för vissa partier att göra det. Det är ett cyniskt politiskt rävspel, vilket uppenbarligen går före patienternas bästa!

   

  Åsa Erlandsson, Gruppledare för SD i Hälso-och sjukvårdsnämnden

  Patrik Jönsson, Regionråd för SD

 • Pressmeddelande gällande operationsrobot

  Av Marlen Jensen den 26 augusti, 2016
  0

  Sverigedemokraterna är kritiska till S och MP-styrets förslag att inte påbörja robotkirurgisk verksamhet på CSK. Vi anser tvärtemot att det finns starka skäl att flytta en operationsrobot från SUS till Centralsjukhuset i Kristianstad. Vi måste arbeta för att minska köerna och ledtiderna inom prostatacancerområdet och även inom andra cancerdiagnoser. Det är ett stort personligt lidande att gå med en elakartad sjukdom som dessutom kan sprida sig i andra delar av kroppen och ge ett större behov av behandlande insatser.

  Åsa Erlandsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Hälso- och Sjukvårdsnämnden:
  -Genom att flytta en operationsrobot till CSK hade robotarna kunnat användas mer effektivt. Dessutom hade det attraherat fler kompetenta medarbetare till att börja arbeta på CSK. Kommer robotverksamheten igång finns även möjligheten att knyta forskningsprojekt till denna verksamhet vilket ytterligare ökar attraktionskraften för att arbeta på Centralsjukhuset i Kristianstad.

  Vidare är Åsa Erlandsson kritisk till Alliansen:
  -Alliansen ville under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde återremittera utredningen om den samlade robotkapaciteten, för att utreda hur en operationsrobot kan användas inom andra kirurgiska områden utöver urologi. Detta yrkande möter kritik av Åsa Erlandsson då det redan har presenterats en utredning där det med all önskvärd tydlighet framgår att CSK har ett fullgott operationsunderlag. Leif Haendler, verksamhetschef division kirurgi i Kryh, som hade en föredragning av detta på Kryh-nämndens sammanträde i maj, beräknar att det finns cirka 100 gynekologiska ingrepp/år, 160 kirurgiska ingrepp/år samt 120 urologiska ingrepp/år.
  Enligt Måns Roséns utredning är riktmärket att 100 robotassisterade ingrepp per år ska utföras på sjukhuset och minst 30 ingrepp per operatör per år för att uppnå god kvalitet, det vill säga samma riktmärke som presenteras i
  handlingarna till detta möte.

 • Insändare: Sanningen om palliativvården

  Av Marlen Jensen den 7 juni, 2016
  0

  Till glädje för många är den palliativa vården i Trelleborg räddad. I september skall den åter öppnas upp. Men hade det egentligen behövt bli så här? Hade patienter, anhöriga och personal behövt känna denna oro för att verksamheten skulle läggas ner? I en insändare i fredagens TA menar Kristdemokraterna genom Per Einarsson och Birgitta Södertun att de genom ett initiativärende ”räddat” den palliativa vården. Men det som de väljer att inte berätta var att KD och hela Alliansen var medansvariga till att skapa denna oro genom att stödja en utredning om att lägga ner palliativvården. Endast Sverigedemokraterna var mot denna nedläggningsutredning och ville bevara palliativvården från början. Nu insåg Kristdemokraterna sitt misstag, och det är vi nog många som är tacksamma över.

   

  Tack vare en massiv insats av Trelleborgarna så förstod politikerna till slut det tokiga att tvinga in patienter som befinner sig i livets slutskede till Malmö, och tvinga anhöriga till långa och onödiga dagliga resor. Vi är glada att Trelleborgs palliativvårdplatser inte gick samma öde till mötes som de gjorde i Hässleholm för några år sedan. I Hässleholm räckte inte protesterna till när Kristdemokraterna satt vid makten förra mandatperioden, då lade KD tillsammans med övriga Allianspartier och MP ner palliativa vården där. Det är nu vår förhoppning att övriga parter lär av sina misstag så att vi slipper uppleva liknande händelser i framtiden.

   

  Patrik Jönsson, Regionråd (SD)
  Åsa Erlandsson, Ledamot Hälso-⁠ och Sjukvårdsnämnden (SD)
  Helmuth Petersén, gruppledare Trelleborg (SD)

 • Sverigedemokraterna kräver att omskärelseavtalet rivs upp

  Av Marlen Jensen den 3 juni, 2016
  0

  Med anledning av Regionstyrelsens beslut att köpa in omskärelseoperationer på barn för ytterligare 3,3 miljoner väljer nu Sverigedemokraterna att kräva att avtalet med Capio rivs upp. Patrik Jönsson, Regionråd för SD i Region Skåne kommenterar:

  – Vi kan inte acceptera att Region Skåne väljer att prioritera att skattepengar läggs på direkta oåterkallerliga övergrepp på barn, ibland ej ens fyllda tre år. Samtidigt som vi inte klarar av livsnödvändig prio 1-vård, som t.ex. cancervård, så läggs skattemedel på rent oetiska åtgärder vilka utförs på grund av uråldriga religiösa/kulturella sedvänjor. Det måste bli ett stopp på detta och därför motionerar vi nu om att bryta avtalet, trots att det påverkar vårt rykte som avtalspartner.

  Sverigedemokraterna motionerar även om att förbättra diabetesvården. Patrik Jönsson utvecklar:
  – Det finns i dag modern teknink som gör att barn med diabetes och deras föräldrar blir mindre bundna av sjukdomen Genom att använda sig av kontinuerlig glukosmätning kan man sänka en persons HbA1C, ge en tryggare sömn, mindre svängningar och färre komplikationer. Det går också att ställa in individuella larmfunktioner vid förändringar i blodsockervärdet, som snabbt kan ge en påminnelse om att man behöver göra något.

  Nya mätare kan kopplas ihop med en mobiltelefon, och genom sin följarfunktion ger den anhöriga möjligheten att följa blodsockervärdena. Med hjälp av den nya tekniken och följarfunktion som nu kommit kan föräldrar tryggt låta barnen gå iväg och leka, och ändå ha koll på blodsockernivåerna.  Det ger större möjligheter att flytta diabetesvården från föräldrar till barnet på ett säkert sätt.

  För såväl barn med diabetes men även deras föräldrars skull så hoppas vi på ett positivt bemötande av motionen.