Välkommen till

SD Skåne

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vården ska finnas när du behöver den!

Den skånska primärvården ska ha rollen som sjukvårdens nav, den mest centrala av alla delar för att få ett hälsoeffektivt och hållbart sjukvårdssystem. I dagens Skåne får dock många patienter när de ringer till sin vårdcentral svaret; tack för ditt samtal, återkom imorgon. Detta leder till mänskligt lidande, frustration och troligen ett ökat tryck i övriga sjukvårdsled. Vård där du finns samt en förändrad administrativ ordning kommer att bidra till en bättre och långsiktig vård. Samtidigt behöver ett lyft göras på den psykiska ohälsan. Läs mer här: https://skane.sd.se/viktigafragor/valmanifest-varden-ska-finnas-nar-du-behover-den/

En trygg, prisvärd och tillförlitlig kollektivtrafik!

Sverigedemokraterna vill att hela Skåne ska leva och att alla ska ha en rättvis och prisvärd kollektivtrafik, där man som resande känner sig trygg och säker. Sjukpensionärer och seniorer är en ekonomiskt utsatt grupp och ska därmed prioriteras genom specifika satsningar och rabatter. Ökade incidenter gentemot biljettkontrollanter ska tas på allvar och vi vill därför utöka befogenheterna för ordningsvakterna samt för biljettkontrollanterna. Läs mer här: https://skane.sd.se/viktigafragor/valmanifest-en-trygg-prisvard-och-tillforlitlig-kollektivtrafik/

Bättre sjukvård och ökade skatteintäkter genom regional utveckling!

Skatteintäkterna till regionens verksamheter och då framförallt till sjukvården måste öka, utan att skatten höjs. Vi behöver ett välmående och växande näringsliv, för ökad sysselsättningsgrad och ökade skatteintäkter. Vi måste verka för rimliga priser på el och bränsle. Krafttag behövs mot den systemhotande grova kriminaliteten, och invandrare som efter många år i Sverige inte blivit en del av samhället och inte heller är självförsörjande måste få stöd till frivillig återvandring till sina hemländer. Läs mer här: https://skane.sd.se/viktigafragor/valmanifestbattre-sjukvard-och-okade-skatteintakter-genom-regional-utveckling/

Utveckling och gemenskap kräver skånsk och svensk kultur

Skåne ska ha ett rikt konst-och kulturliv. En satsning ska göras på att värna och synliggöra kulturarvet som ett led i att främja gemenskap i samhället, och inga fler bidrag ska gå till islamism eller till annan splittrande verksamhet som syftar till att lyfta fram andra länders kultur och språk och stärka annan identitet än den svenska. Extra viktigt är att barn, unga, äldre, sjuka samt personer med olika funktionsvariationer har möjlighet att ta del av och uttrycka sig genom konst och kultur. Läs mer här: https://skane.sd.se/viktigafragor/valmanifest-utveckling-och-gemenskap-kraver-skansk-och-svensk-kultur/

Aktuellt

Sverigedemokraterna vill se en utredning av Lunds spårvägstrafik

I december 2020 öppnade Lunds spårväg för reguljär trafik, efter knappt 4 år av byggnation och stora investeringar ur skattemedel. Långt ifrån allt har fungerat smärtfritt sedan dess, vilket rapporterats både i media och i nämndens egna uppföljningar. Sverigedemokraterna vill därför att en djupare utredning sker av Lunds spårvägstrafik och lämnade den 17 mars in […]

läs mer