Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 
 • Regionfullmäktige 26 februari 2019

  Av patrikohlsson den 7 mars, 2019
  0

  Mötet bestod av en relativt kort ärendelista sett till besluten, men tog ändå mycket tack vare interpellationer och frågor större delen av dagen i anspråk. Kommentarer på valda ärenden följer nedan.

  Ärende 4 gällande Region Skånes övertagande av ägarandel gällande bussdepån i Helsingborg föranledde ingen debatt, men Sverigedemokraternas ståndpunkt var klar och vi var positiva. För en relativt liten summa, 26000 kr, skulle Region Skåne köpa Helsingborgs stads aktieandel, och därmed få rådighet över ett objekt viktigt för den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i nordvästra Skåne. Köpet innebar också att Region Skåne skulle få 52% av aktierna och därmed bli majoritetsägare (återstående 48% ägs fortsatt av Nobina).

  Även i ärende 5 gällande förskrivning av laddningsbara hörapparater ställde sig Sverigedemokraterna positiva till Regionstyrelsens förslag, att erbjuda laddningsbara hörapparater inom upphandlat sortiment som ett komplement till de traditionella hörapparater som redan finns. Bl.a. innebar förslaget att laddare till hörapparater kommer förskrivas kostnadsfritt för patienter upp till 20 år.

  Ärende 6 behandlade Sverigedemokraternas motion om att öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar. I nuläget finns endast 1 sådan mottagning i Skåne – i Helsingborg. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och det gäller även inom gruppen äldre, varför behovet av äldrepsykiatriska mottagningar ökar. Dessutom skulle fler älderpsykiatriska mottagningar ge chans råda bot på den geografiska ojämlikhet det innebär att ha en mottagning av detta slag endast i Helsingborg.

  Regionstyrelsen föreslog att motionen skulle besvaras, men Sverigedemokraterna stod fast vid att den borde bifallas. Marlen Ottesen (SD) anförde argument för detta och fick mothugg av Vänsterpartiet, som i stort sett gick ut på att vi för att nå motionens innebörd borde ha stöttat ett förslag från vänsterpartierna i Hälso- och sjukvårdsnämnden istället. Vänsterpartiet borde i konsekvensens namn, för att stödja den idé de påstod sig vara för, ha röstat för Sverigedemokraternas motion, men gjorde så ej. Motionen föll vid voteringen med röstsiffrorna 30-119.

  I ärende 7 gällande Vänsterpartiets motion om Trygga anställningsformer för framtiden fasthöll Sverigedemokraterna sitt tidigare ställningstagande från nämnden att anse motionens båda att-satser besvarade.

  Sverigedemokraternas motion om att inrätta ett årligt Skåneting behandlades i ärende 8. Motionens tanke är att ett Skåneting skulle fungera som ett samlande forum för patient- och anhörigföreningar, där man skulle kunna fånga upp även de mindre så att alla får en möjlighet att komma till tals. Ingen votering begärdes denna gång, men en skriftlig reservation lämnades in efter att motionen fallit.

  Bland interpellationerna märktes en från Sverigedemokraterna, ställd av Marlen Ottesen till kommunstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson angående bemanningsföretag.

 • Interpellation gällande bemanningsföretag

  Av patrikohlsson den 4 mars, 2019
  0

  Se interpellationen genom att klicka här.

 • PM Sverigedemokraterna Kollektivtrafiknämnden 190208

  Av patrikohlsson den 8 februari, 2019
  0

  Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten till kommuners medfinansiering för att försöka undvika nedskärning av bussverksamheten.

 • Budget för 2019

  Av Marlen Jensen den 7 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Region Skåne presenterar idag sitt budgetförslag för 2019

  En budget med mindre pengar till kulturen och kostsamma regionala projekt, och mer till sjukvården.

  Vi satsar på vår vårdpersonal, och att öppna upp fler vårdplatser, vilket är väsentligt för tillgängligheten.

  Sverigedemokraternas budgetförslag 2019

 • En eskalerande kriminalitet

  Av Marlen Jensen den 23 augusti, 2018
  0

  Skottlossningar, rena avrättningar. Knivskärningar, rån, stenkastning mot blåljuspersonal, våld på sjukhuset, gruppvåldtäkter, knarkhandel. I stort sett dagligen rapporteras om en eskalerande kriminalitet − ännu en konsekvens av den huvudlösa politik som alla partier i åratal har ställt sig bakom. Det vill säga alla utom ett − vi Sverigedemokrater har konsekvent varnat för faran av en massiv och okontrollerad invandringspolitik. Vi kallar en spade för en spade; det har väljarna upptäckt och det är inte förvånande att vårt parti ses som mest trovärdigt i fråga om migrationspolitiken. 

  I brist på sakliga argument har våra motståndare beskyllt oss för främlingsfientlighet, rasism, nazism och islamofobi. Poliser, som har vågat tala ur skägget och beskrivit sin frustration sprungen ur underbemanning, tandlös lagstiftning och kaosartad omorganisation, har ställts vid skampålen. Men nu har verkligheten blivit så påtaglig att knappt ens de mest ihärdiga försvararna av invandringspolitiken längre kan blunda för den. Från ledande nymornat politiskt håll hörs andra tongångar: regeringen aviserar ”hårdare tag”, fler poliser, utvisning av de som illegalt uppehåller sig i landet och så vidare. Men är det trovärdigt? Kriminaliteten bredde inte ut sig på en natt. Löfven med flera har haft flera år på sig skapa den ”ordning och reda” han så ivrigt talar om.
  Kriminella utlänningar ska straffas hårt och har inte i vårt land att göra. Efter avtjänat straff ska de i väntan på utvisning hållas inlåsta. Vi Sverigedemokrater vill också se sänkt straffålder − unga kriminella ska inte få härja fritt och komma undan med ett möte med socialtjänsten eller några få timmars samhällstjänst. Vi kräver ökad kameraövervakning på gator, torg och vid sjukhus, fler poliser och kommunala ordningsvakter. Tullen måste förstärkas för att stoppa den omfattande insmugglingen av vapen från i huvudsak Balkan. 

  Utförsäljningen av vår trygghet till förmån för kriminella utlänningar måste ha ett pris.
  Det bör landets politiska ledning också få betala den 9 september.