Pressmeddelande: Sverigedemokraterna yrkar på öppna personalgym | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna yrkar på öppna personalgym

Sverigedemokraterna kommer att på morgondagens (4 feb) Personalnämndsmöte i Region Skåne samt på Regionstyrelsemötet på torsdag yrka att personalgymanläggningarna på Region Skånes sjukhus skall förbli öppna även i framtiden. Vi hyser förhoppningen att även S, MP och V tänker på de anställdas bästa genom att stödja vårt förslag om att låta gymmen förbli öppna då detta är bra för såväl personalhälsan som attraktiviteten för Region Skåne som arbetsgivare. Vi ser inte heller att detta kolliderar med formerna för friskvårdsbidrag etc.

Målsättningen är att en så stor andel av personalen som möjligt skall ägna sig åt friskvård, och vi är övertygade att färre medarbetare kommer att träna om de interna gymmen stängs ner säger Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna. På sikt kommer en stängning att innebära en sämre personalhälsa vilket renderar onödiga kostnader för sjukskrivningar och ökad ohälsa för anställda.

För frågor, kontakta Lars Nyström, gruppledare SD Personalnämnden, 0730-648 642 alt.
Patrik Jönsson, Regionråd, 0706 – 596 995