”Anmälan av informationshandlingar” SNKRYH 2015-03-11 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

”Anmälan av informationshandlingar” SNKRYH 2015-03-11

Det är anmärkningsvärt att man inte har lyssnat på berörd personal innan man genomförde genomgripande förändringar på Kvinnokliniken i Ystad. I och med dessa förändringar anser läkargruppen, som inkommit med skrivelsen, att patientsäkerheten äventyras och därmed måste vi politiker reagera och agera. I skrivelsen framkommer även flera förbättringsförslag som bör tas i beaktning, för att uppnå en god kvinnosjukvård.

 

Sverigedemokraterna vänder sig emot att man riskerar patientsäkerheten genom att inte lyssna på personalens åsikter innan stora förändringar genomförs.