Att ge bidrag till Ibn Rushd är inte ett välgrundat beslut | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Att ge bidrag till Ibn Rushd är inte ett välgrundat beslut

I april 2018 skrev Alliansen i Kulturnämnden i Region Skåne, då som opposition, en debattartikel i vilken de framförde att studieförbundet Ibn Rushd inte borde få något bidrag för det kommande året. När Alliansen väl hade tagit över styret fullföljde de dock inte detta, utan beviljade istället Ibn Rushd ett verksamhetsbidrag om hela 666 000 kronor för år 2019.

Med grund i detta agerande ställde Therese Borg (undertecknad) en fråga till kulturnämndens ordförande Magnus Lunderquist (KD) i regionfullmäktige den 9 april. Frågan som ställdes var om Alliansen kommer att visa att de står för vad de skrev i april 2018 genom att i framtiden inte längre bevilja bidrag till Ibn Rushd.

Lunderquist svarade att Alliansen står kvar vid sin ståndpunkt, men inväntar resultatet av Folkbildningsrådets utredning. Han svarade också att beslut ska vara välgrundade, och att undertecknad frågeställare nästa gång ska ställa frågor i nämnden.

Att beslut ska vara välgrundade är vi helt ense med Lunderquist om. Vi kan dock inte se vad som är välgrundat i att bevilja bidrag till Ibn Rushd trots starka indikationer på att det handlar om ett förbund som bl a genom kopplingar till muslimska brödraskapet och genom inbjudningar av antisemitiska föreläsare inte borde erhålla några som helst bidrag från det offentliga.

Vi sverigedemokrater vill istället omedelbart stoppa alla bidrag till Ibn Rushd, vilket vi också lämnat in en motion om. Bidrag borde stoppas tills dess att förbundet (om någonsin) uppvisar en verksamhet som fullt ut är förenlig med villkoren för verksamhetsbidrag, med överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne, samt med för det svenska samhället centrala, demokratiska värderingar.

Vidare måste det påpekas att det vittnar om en konstig demokratisyn när Lunderquist anser att frågor ska tas i nämnden istället för i fullmäktige.

Genom att enbart ställa frågor i nämnden där vare sig allmänheten eller media kan ta del av vad som sägs, hålls väljarna ovetande om sådant de borde få ta del av. Fullmäktiges sammanträden och frågor som ställs där går däremot att ta del av genom webb-sändning.

Demokrati handlar om folkstyre. För att demokrati ska fungera måste folket få ta del av partiernas olika argument och ställningstaganden och de beslut som fattas. Därför bör mer, inte mindre, hanteras i forum där väljarna kan ta del av det.

Detta fick sin start genom en debattartikel från Alliansen med ett budskap till väljarna om att stoppa bidrag till Ibn Rushd. Trots detta fick Ibn Rushd bidrag igen, vilket bör bli känt utanför nämnden. Väljarna har rätt att få veta att budskapet från Alliansen tydligen bara var valfläsk.

 

 

Therese Borg, ledamot i fullmäktige och Kulturnämnden Region Skåne (SD)

Stefan Borg, ledamot i fullmäktige och Kulturnämnden Region Skåne (SD)

Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare SD Region Skåne

 

 

Publicerad i Kristianstadsbladet.