Att kasta tomater kring ett förlorat vårdval klär inte en styrande allians – Replik | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Att kasta tomater kring ett förlorat vårdval klär inte en styrande allians – Replik

Alliansen i Skåne frågar sig i en debattartikel vad vi vill säga de 1200 barn och unga som väntar i de vårdköer som Socialdemokraterna och även Alliansen skapat under sina styren. Vårt svar är att vi lyssnar på de som varje dag går till sitt arbete i syfte att hjälpa dessa barn och unga, och vi har inget ideologiskt intresse åt vare sig det ena eller andra hållet. Vårt intresse ligger helt i att få en god vård för skåningarnas skattekronor.

Vi sverigedemokrater har beslutat att säga nej till vårdval BUP eftersom vi ser att de negativa aspekterna med råge överväger de positiva effekterna. Detta har upprört Alliansen i Skåne som ser vårdval som den enda lösningen på köerna inom barn – och ungdomspsykiatrin. Alliansen har haft vårdvalen som ett av sina tyngsta vallöften och det är klart att detta är en öm tå vi trampat på när vi säger nej till vårdvalet.

Att vi därför skulle vara röda som Alliansen anklagar nu oss för att vara är direkt felaktigt. Vi säger ja till privata verksamheter inom vården om vi ser att fördelarna överväger nackdelarna. Svårare än så är det inte.

Därför tycker vi att det är tråkigt att Alliansen nu agerar så känslomässigt som de gör. Ansvaret för de långa köerna ligger på både Alliansen och de rödgröna som om vartannat har styrt Region Skåne. Vi sverigedemokrater har aldrig varit med och styrt och kan således inte heller lastas för de långa köerna.

Sverigedemokraterna är folkets parti. Vi gör det som vi tror är bäst för skåningarna, för våra medarbetare och för den skånska sjukvården.

Vårdvalsutredningen visar på allvarliga risker såsom problem när det gäller jämlik vård, tillgänglighet, kvalitet, specialistutbildning för läkare och kontinuitet. Professionen dvs personalen i våra verksamheter är överlag också starkt kritiska till införandet av detta vårdval, liksom patientföreningarna. Utbildningsplatser för specialistläkare kan vid detta vårdval också komma att påverkas negativt, och slutligen leda till en kompetensbrist inom det psykiatriska området. Något som skett i Stockholm där man har vårdval inom psykiatrin.

Vi är också oroliga för att patienter som behöver samarbete med skola och socialtjänst inte kommer att få tillgång till detta i vårdvalet. I den verksamhet som finns nu är detta samarbete en naturlig del av vården. Patienter och deras föräldrar har ett behov av att få träffa samma behandlare över tid. Om vårdval införs skapas en kraftig rörlighet inom alla personalgrupper och minskar kontinuiteten för patienterna.

Vi tar problemen med köerna som Alliansen och de rödgröna har skapat på största allvar men istället för att införa ett samhällsekonomiskt kostsamt vårdval inom Barn – och ungdomspsykiatrin förslår vi att anpassa anslagen och resurserna efter vårdbehovet i den egna verksamheten. Ge personalen som arbetar i vården mer inflytande och mandat, låt de vårdarbetare inom barn- och ungdomspsykiatrin som har inblick och expertis gällande just den verksamheten få vara med och påverka vad som behöver göras. Lyssna på patientföreningarna som besitter värdefull kunskap.

Med tanke på alla negativa aspekter av ett vårdval vill vi istället utreda möjligheten att specifikt upphandla utredningar inom det neuropsykiatriska området barn och unga, där vi idag har väldigt lång väntetid för att se om detta är en framkomlig väg för att minska köerna.

Sverigedemokraterna är inte orsaken till tillgänglighetsproblemen, men vi kommer däremot kämpa för att komma till bukt med dem. Dock inte genom att rasera den befintliga verksamheten på köpet.

 

Niclas Nilsson, Regionråd och gruppledare
Marlen Ottesen, Regionråd
Johan Wifralius, Regionråd
Camilla Nordström, Politisk sekreterare