Avgift för språktolk | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Avgift för språktolk

Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att ett krav införs där man efter en viss tids boende i Sverige bekostar sin egen språktolk. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall tolkbehov på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.

Det är av största vikt att ett nationellt grepp kring frågan om avgift för språktolk tas snarast, både för integrationen och för det offentligas ekonomi. Tolktjänster och tolkningens infrastruktur kostar det offentliga ungefär 2 miljarder kronor årligen. Pengar som kärnverksamheterna i Skåne i allra högsta grad behöver.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på

-Att Region Skåne tillskriver regeringen om att införa ett nationellt avgiftssystem för språktolk.

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Marlen Ottesen (SD)

Niclas Nilsson (SD)

Johan Wifralius (SD)