Motioner och initiativärenden | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Motioner och initiativärenden

 • Inrätta en kulturarvsfond

  I en motion till Region Skåne har Sverigedemokraterna genom Therese Borg, Niclas Nilsson, Stefan Borg och Per Gustafsson föreslagit...

  0
 • Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun.

  Hösten 2014 köpte Region Skåne sex vindkraftverk i Hultsfreds kommun i Småland. Sverigedemokraterna föreslår nu i ett initiativärende till...

  0
 • Inrätta en kulturarvsfond - Motion

  Gynna skånsk filmproduktion

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende till Kulturnämnden i Region Skåne. I initiativärendet föreslås att Region Skåne ska tillskriva...

  0
 • Avgift för språktolk

  Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas...

  0
 • Införandet av avgift för språktolk

  Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas...

  0
 • Erbjud psykiskt stöd vid IVF behandlingar

  Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet, det vill säga att de försökt att bli med...

  0
 • Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur

  Malmö Arab Film Festival (MAFF) visar filmer som handlar om och på olika sätt tar upp frågor om arabisk...

  0
 • Värna det skånska kulturarvet

  Historiska museet i Lund har i sina samlingar fler än 10 miljoner föremål, från äldre stenålder till tidig modern...

  0
 • Säkra Skånes elförsörjning

  Initiativärende Regionstyrelsen 190423 Säkra Skånes elförsörjning! I regeringens vårbudget finns ett förslag som innebär en åttadubbling av koldioxidskatten och...

  0
 • Tillskriv regeringen om att avskaffa flygskatten

  Initiativärende Regionstyrelsen 190423 Avskaffa flygskatten! Den rödgröna regeringen införde förra mandatperioden en flygskatt på både utrikes och inrikes flygresor....

  0