Erbjud psykiskt stöd vid IVF behandlingar | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Erbjud psykiskt stöd vid IVF behandlingar

Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet, det vill säga att de försökt att bli med barn minst ett år utan att lyckas. Cirka två tredjedelar av paren kan få barn efter utredning och behandling.

En av behandlingsformerna är In Vitro Fertilization förkortat IVF, betyder att ett eller flera ägg hämtas från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Befruktningen, när ägg och spermier smälter samman, sker i laboratorium. Sedan förs ett, eller i undantagsfall två ägg, tillbaka i livmodern.

Att genomgå en IVF behandling är både psykiskt och fysiskt krävande för patienten. Under en IVF Behandling tillför man kroppen en hel del hormoner, samtidigt som oron över om behandlingen skall lyckas finns genom hela resan. Det är inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig, man ställs inför något som man inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden kan kännas osäker och det är svårt att planera. Vi menar att det skall vara standard att en kontakt för psykiskt stöd upprättas under pågående IVF behandling för att säkerställa patientens psykiska välbefinnande.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på

– att Region Skåne inför psykiskt stöd som standard vid alla IVF-behandlingar som utförs i Region Skånes regi.

 

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Marlen Ottesen (SD)