Förhindra att IS-terrorister återvänder | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Förhindra att IS-terrorister återvänder

Nu när IS-Kalifatet i stort sett är besegrat finns det ett antal tillfångatagna IS-terrorister med svenskt medborgarskap som sannolikt kommer att återvända till Sverige om de får chansen då de inte riskerar straff i Sverige om det inte kan bevisas att de begått några brottsliga handlingar i Syrien eller Irak.

Svenska medborgare som stridit för mördarsekten IS i Irak eller Syrien skall naturligtvis till varje pris förhindras att någonsin mer sätta sin fot på svenska mark. Tyvärr har vi världens förmodligen mest naiva, okunniga och inkompetenta regering när det gäller att kraftfullt och snabbt agera på hot mot rikets säkert om den alls gör det. Detta trots att landets alla välrenommerade terrorforskare och säkerhetsexperter sedan länge varnat för återvändande IS-terrorister.

Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi regionpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS.terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige måste vi påverka riksdagen. Vi regionpolitiker har möjligheten att göra vår röst hörd genom att tillskriva och uppmana regeringen att snarast sätta stopp för IS-terroristerna att återvända.

Sverigedemokraterna yrkar därför:

– att Regionstyrelsen beslutar att Region Skåne snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi regionpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar.

 

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson

 

Initiativärende till Regionstyrelsen. Förhindra att IS-terroister återvänder