Gynna skånsk filmproduktion | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Gynna skånsk filmproduktion

Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende till Kulturnämnden i Region Skåne. I initiativärendet föreslås att Region Skåne ska tillskriva regeringen om att snarast möjligt verka för införandet av produktionsstöd för filmproduktion i Sverige.

Therese Borg, sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, förklarar vad som ligger till grund för initiativärendet:

Sverige har till skillnad från flera andra europeiska länder inget produktionsstöd för att underlätta för filmproduktion i vårt avlånga land. Följden blir att Sverige i konkurrens med andra länder går miste om filmprojekt. Skåne som en del av Sverige drabbas förstås också negativt av bristen på produktionsstöd. Filmprojekt som har sitt värde som kulturbärare och som dessutom kunde ha bidragit till Skånes regionala tillväxt förläggs till andra länder, där produktionskostnaden blir lägre.

 

Stefan Borg, ledamot i kulturnämnden, hänvisar till Tillväxtverkets förslag:

Tillväxtverket har föreslagit att ett produktionsstöd i form av en produktionsrabatt ska införas, och vi menar att regeringen nu skyndsamt borde agera i linje med Tillväxtverkets förslag och underlätta för filmproduktion i Sverige och Skåne.

 

 

Initiativärendet kan läsas här.

 

Frågor från press skickas till therese.borg@sd.se.