”Handlingsplan för äldre – Skånevård Kryh” SNKRYH 2015-02-25 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

”Handlingsplan för äldre – Skånevård Kryh” SNKRYH 2015-02-25

Sverigedemokraterna anser att följande mening på sidan fyra i ”Handlingsplan för äldre” bör ändras: Andra områden som behöver uppmärksammas är psykisk hälsa hos äldre och identifiering av vårdbehov hos äldre med annan etnisk bakgrund.

 

Sverigedemokraterna yrkar på att denna mening ändras till följande: Andra områden som behöver uppmärksammas är psykisk hälsa hos äldre och identifiering av vårdbehov hos äldre.

 

Sverigedemokraterna anser att alla äldre, oavsett etnisk bakgrund, ska ha rätt till samma identifiering av vårdbehov.

 

Eftersom vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.