Icke akuta transporter med ambulans | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Icke akuta transporter med ambulans

Varje år körs en stor mängd ambulanser med lägre prioritet i Region Skåne. Enligt verksamhetsrapporten för SOS alarm 2018 kördes 16556 ambulanstransporter med prio 3 under 2018.

Enligt Hälso-och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse är tillgängligheten av sjuktransporter låg, vilket gör att fler ambulanser kör transporter mellan vårdinrättningar.

Sverigedemokraterna anser att det borde inrättas en enhet som enbart hanterar förbeställda transporter från en vårdenhet till en annan. I första hand ska en transport mellan vårdinrättningar ske med hjälp av en särskild bil med adekvat utrustning, avsedd för patienter som är stabila men i behov av viss vård eller övervakning under transporten. Vi anser att dessa bilar skall vara ett förstahandsval vid uppdrag mellan sjukvårdsenheter eller till och från särskilt boende för äldre.

Bilarna behöver inte vara bemannad med högutbildad personal. Den kan vara bemannad med undersköterskor eller ambulanssjukvårdare.

Inrättar vi denna enhet säkerställer vi att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid. Vi säkerställer även att det finns ambulanser att tillgå vid akuta skeden då de lägra prioriterade transporterna tar en stor del av resurserna idag.

Sverigedemokraterna yrkar därför

  • Att berörd instans ges i uppdrag att planera för uppbyggnad av kompletterande transportresurser av icke akuta transporter mellan vårdinrättningar som servar hela Region Skåne.

 

För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Marlen Ottesen (SD)