Motion: Inför kostnadsfri behandling av tandlossning (parodontit) | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Motion: Inför kostnadsfri behandling av tandlossning (parodontit)

Mellan 40 och 50% av den vuxna befolkningen berörs av tandlossning orsakad av parodontit. Detta är ett problem som idag ges för lite uppmärsamhet och ett problem som vi Sverigedemokrater vill sätta in åtgärder för att förbättra för de som drabbats eller ligger i riskzonen att drabbas.

Parodontiten beror på en infektion och kroppens reaktion på denna infektion. Det finns också ett samband med andra sjukdomar bl. a. hjärt- kärlsjukdomar. Exakt hur sambanden ser ut är inte känt, men forskning pågår.

Utvecklingen av parodontit kan förebyggas genom god tandhygien och hjälp av tandhygienist/ tandläkare. Denna profylax är relativt billig, men prioriteras ofta bort av individer med låga eller inga inkomster. Man kan jämföra med t ex influensa där patienter redan idag får profylax i form av kostnadsfri vaccination. Om parodontiten får fortsätta oupptäckt och obehandlad kan detta senare leda till tandförlust och t.ex. hjärt- kärlsjukdomar. Då kan stora kostnader som hamnar inom sjukvården uppstå. Att undvika detta torde ur såväl mänskligt som ekonomiskt perspektiv vara en god idé.

Sverigedemokraterna anser att munhålan är en del av kroppen och att profylax, diagnosticering samt behandling av tänder därför borde ingå i högkostnadsskyddet. Då det enligt vår bedömning för närvarande inte finns utrymme i Region Skånes budget att täcka kostnaden för parodontitens följder så som behov av bettrekonstruktion med bryggor m.m. så väljer vi att i nuläget avstå från att föreslå att detta ingår i högkostnadsskyddet. Däremot är det vår bedömning att kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit kan ge såväl kostnadsbesparingar i flera andra delar av sjukvården såväl som minskat mänskligt lidande för den drabbade, varför det finns goda ekonomiska incitament att genomföra vad som i motionen föreslås.

Sverigedemokraterna har för att göra förbättringar inom området motionerat i Regionfullmäktige, där våra förslag dels innebär att Region Skåne inför kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit för medborgarna i Region Skåne, dock ej följderna av parodontit. Dessutom föreslår vi att man informerar medborgarna i Region Skåne om riskerna med parodontit samt att ovan nämnda profylax, diagnosticering och behandling av parodontit är kostnadsfri. Motionen finns på länk nedan:

Kostnadsfri parodontitvård