Inför Sommarkort för första klass | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Inför Sommarkort för första klass

Sommarkortet är en av de mest framgångsrika resandeformerna inom den skånska kollektivtrafiken, varje år sedan 2010 har det varit fler resande än under tidigare år. Under sommaren är det trångt på Öresundstågens 2:klassavdelningar, och det är inte helt ovanligt att resande måste stå upp på långa sträckor, medan det finns lediga platser i 1:klassavdelningen.

Genom att införa ”Sommarkort första klass” kan resande ges möjlighet att välja mellan första och andra klass med resor med Öresundstågen i första hand. Med ett införande av sommarkort gällande i första klass kan det även locka nya resenärer med Skånetrafikens miljövänliga fordon.

 

Sverigedemokraterna i Skåne yrkar därför

att det tas fram ett förslag att införa ”Sommarkort första klass” på samma sätt som det nuvarande sommarkortet hos Skånetrafiken