Initiativärende gällande IOP med psoriasisförbundet | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Initiativärende gällande IOP med psoriasisförbundet

Idag har Region Skåne ett IOP-avtal med Psoriasisförbundet gällande ljusbehandling. Överenskommelsen syftar till att erbjuda medicinsk ljusbehandling till patienter med psoriasis i närområdet på tider som efterfrågas t ex under morgontimmar, lunchpauser och kvällar. Ljusbehandling sker alltid efter remiss av medicinsk ansvarig läkare. Ljusbehandling ska kunna avse såväl helkroppsbehandling som behandling av händer och fötter.

Det är av vår bestämda uppfattning att detta gynnar de psoriasispatienter som har lättare eller medelsvår sjukdom, och är en av de IOP-avtal som har ett resultat som gagnar patienterna. Med hänvisning till den skrivelse som inkommit från psoriasisförbundet anser vi att det avtal som föreligger bör förlängas.

Med hänvisning till ovan yrkar vi att

– IOP-avtalet med Psoriasisförbundet förlängs

– Beslut fattas i frågan senast 9 månader innan gällande avtal löper ut, med andra ord senast 1 april

 

Länk till initiativärendet