Initiativärende: Gym på Helsingborgs lasarett | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Initiativärende: Gym på Helsingborgs lasarett

Redan 2014 hotades gymmet på Helsingborgs lasarett av stängning, men fick då efter protester från personalen vara kvar. Nu är stängningen återigen aktuell, denna gång på grund av platsbrist för omklädnad på grund av ombyggnationen.

Detta har väckt stort engagemang, och det finns både en protestlista med flera hundra namn, och en Facebook-grupp med över 1000 medlemmar som protesterar mot nedläggningen. Positiva effekter av gymmet som lyfts fram är bland annat att det skapar sammanhållning och håller personalen frisk och mentalt och fysiskt, speciellt i den påfrestande arbetsmiljö som finns.

Det engagemang som visas för att bevara gymmet bör uppmärksammas. Enligt en artikel i Helsingborgs lokaltidning har olika lösningar föreslagits. Någon lösning bör således gå att finna. Att stänga ner ett väl använt och populärt gym, som bidrar till en friskare personalstyrka på grund av brist av omklädningsmöjligheter ser vi som högst orimligt. Som exempel skulle omklädnad kunna ske i icke direkt anslutning till gymmet.

Sverigedemokraterna yrkar därför

att den beslutade stängningen av gymmet på Helsingborgs lasarett upphävs.

att förvaltningen tillsammans med engagerad personal hittar en lösning för gymmets framtid