Initiativärende till Kulturnämnden – Gynna skånsk filmproduktion | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Initiativärende till Kulturnämnden – Gynna skånsk filmproduktion