Insändare: Cyniskt spel om prostatapatienter | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Insändare: Cyniskt spel om prostatapatienter

Att drabbas av prostatacancer innebär för många patienter inte bara ett oerhört tragiskt besked där man undrar över hur utgången skall bli, utan tyvärr även en lång väntan på operation. En operation som dessutom inte alltför sällan ger biverkningar som urinläckage och potensproblem. Inte heller erbjuder Region Skåne en jämlik vård. I Nordöstra Skåne är tillgången till urologer avsevärt sämre än i Sydvästra. Sverigedemokraterna ställer sig oerhört frågande till hur den styrande minoriteten i Region Skåne kan behandla patienter med prostatacancer på ett så ojämlikt vis. Som politiker ska man arbeta för att det i möjligaste mån ska vara en så jämlik vård som möjligt för skåningarna.

 

Sjukhuset i Kristianstad har länge stått utan fast anställd kliniskt arbetande urolog, köerna är långa och när patienterna kommer till en läkare får de vanligen träffa stafettläkare vilket inte ger önskad kontinuitet. Det är svårt att rekrytera läkare när sjukhuset inte ges möjlighet till att hänga med i den tekniska utvecklingen med robotkirurgi. Det är nu 11 år sedan den första operationsroboten kom till den skånska sjukvården och då anser vi att det är hög tid att även Kristianstad får en robot. En operationsrobot på CSK hade ökat attraktionen för att arbeta på CSK och kompetens finns redan för att bygga upp ett robotkirurgiskt team. Kommer robotverksamheten igång finns även möjligheten att knyta forskningsprojekt till denna verksamhet vilket ytterligare ökar attraktionskraften för att arbeta på Centralsjukhuset i Kristianstad.

 

Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas och en viktig faktor är då att minska tiden mellan misstänkt sjukdom, diagnos och behandling. Som enda parti hade Sverigedemokraterna inför 2016 års budget anslagit pengar för inköp och underhåll av en robot, även om denna kostnad tjänas in på färre vårddygn med robotkirurgi. Sverigedemokraterna lämnade redan i juli månad in en motion om att införa robotassisterad kirurgi på CSK, denna motion kommer att behandlas på nästa Regionfullmäktige. Det är vår förhoppning att övriga partier lägger den politiska prestigen åt sidan och ansluter sig till vår linje och ser till att CSK berikas med en operationsrobot, till gagn för såväl tarm- som gyn och prostatacancerpatienter.

 

Åsa Erlandsson
Gruppledare SD:s HSN-grupp Region Skåne

Patrik Jönsson
Regionråd Sverigedemokraterna

 

Klicka här för att läsa vår motion om inköp av OP robot till CSK