Insändare: Glasögon är inget akut behov | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Insändare: Glasögon är inget akut behov

Den 26 april kommer regionfullmäktige att besluta om glasögonbidraget i Region Skåne. Glasögonbidraget är väldigt välkommet och något som vi Sverigedemokrater ser väldigt positivt på. 2012 lämnade vi in en motion i Region Skåne om att glasögon skulle vara kostnadsfria för barn upp till 15 år, och vi anser därmed att den nytillkomna lag som ligger till grund är ett steg i rätt riktning. Sverigedemokraterna vill att möjligheten till glasögon för barn i skolåldern ska vara likvärdig över hela landet. Barn, oberoende av föräldrarnas ekonomi, ska kunna leva och växa upp under goda förhållanden. Glasögon är viktigt och många gånger en förutsättning för att barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter och skolarbete på lika villkor.

Men att detta glasögonbidrag även riktar sig till barn och ungdomar som utan tillstånd vistas i landet ser vi som direkt felaktigt. Sverige har de mest generösa asyl- och migrationsreglerna i den utvecklade världen och har man flyktingstatus nekas man inte uppehållstillstånd. Därför finns det inga sakliga skäl till att personer håller sig gömda eller vistas och lever i Sverige utan tillstånd.

Lag och ordning ska gälla, och att undanhålla sig från avvisnings- eller utvisningsbeslut är en kriminell handling och ska klassas som det. Ingen ska nekas akut eller omedelbar vård på grund av bristande betalningsförmåga, men ett bidrag till glasögon är ingenting som kan klassas som ett akut behov.

 

Marlen Jensen
Gruppledare för Sverigedemokraterna i Habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne

Patrik Jönsson
Regionråd Sverigedemokraterna i Region Skåne