Interpellation om fuskåkande | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Interpellation om fuskåkande

Ansvarigt Regionråd Johan Wifralius har lämnat in en interpellation med anledning av det kraftigt ökande fuskåkandet inom Region Skånes kollektivtrafik.

Vi vill med interpellationen klargöra vilka åtgärder som planeras, hur vi kan försäkra oss om att kommande åtgärder blir mer framgångsrika än vid tidigare kampanjer mot fuskåkande, och att personalens säkerhet sätts i första rummet vid utökade biljettkontroller.

Interpellationen kan läsas i sin helhet här.