Interpellation om hot och våld mot biljettkontrollanter | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Interpellation om hot och våld mot biljettkontrollanter

Hot och våld mot Skånetrafikens personal, i synnerhet biljettkontrollanter, har uppmärksammats ett flertal gånger i media under senare tid. Vittnesmålen om att detta är ett ökande problem blir också allt fler. Sverigedemokraterna har med anledning av detta ställt en interpellation till kollektivtrafiknämndens ordförande.

Interpellationen kan läsas i sin helhet här.