160426 Interpellation gällande hyr- och syriska läkare | Sverigedemokraterna i Region Skåne

160426 Interpellation gällande hyr- och syriska läkare