160927 Interpellation gällande arbetsfördelning i ambulansen | Sverigedemokraterna i Region Skåne

160927 Interpellation gällande arbetsfördelning i ambulansen