170228 Folktanvården undanträngning och ökade kostnader | Sverigedemokraterna i Region Skåne

170228 Folktanvården undanträngning och ökade kostnader