Fråga klimatpolitiken är verkningslös 160620 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Fråga klimatpolitiken är verkningslös 160620