Interpellation till regionrådet Hogerud angående vårdplatssituationen | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Interpellation till regionrådet Hogerud angående vårdplatssituationen