Kameror för vårdpersonalens trygghet | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Kameror för vårdpersonalens trygghet

En majoritet i regionstyrelsen har sagt ja till att sjukhuspersonal ska få bära kroppskamera. Detta är något som vi Sverigedemokrater i Region Skåne välkomnar och vi är glada för att Allianspartierna tillsammans med oss nu kan ge personalen denna trygghet. Ingen skall behöva stå ut med hot och våld på sin arbetsplats! 

På senare år har trakasserier, våld och hot, ja till och med dödshot, mot sjukhusanställda på regionens sjukhus, inte minst i Malmö, eskalerat kraftigt. I fjor fick väktare eller ordningsvakter kontaktas inte mindre än 2 963 gånger och på två år har kostnaderna för väktare ökat från 23 till 29 miljoner kronor.  Det är pengar som borde ha kunnat läggas på vården i stället för på kriminella som alldeles för länge har fått härja fritt och skapa otrygghet både för personal och andra patienter. Våldskultur på sjukhus var tills för bara några år sedan ett okänt fenomen och att hota eller bära hand på personer vars uppgift är att rädda liv, otänkbart. Men − en helt ny kultur har tillåtits att slå rot och breda ut sig med en dramatiskt förändrad verklighet som följd. Därför har också kamerorna blivit en tråkig nödvändighet. 

Regionens röd-gröna styre röstade nej till förslaget och regionrådet Henrik Fritzon, (S) konstaterar att så här vill han inte ha det − att en kamerautrustad personal är tecken på en utveckling som har gått för långt.  

Det kan vi Sverigedemokrater bara hålla med om. Utvecklingen har gått för långt och det kan Fritzon tacka sina partisyskon i regeringen för. För det är först på senare tid som regeringen, med kniven på strupen och pressad av en stark opinion, har tvingats inse att en ansvarslös och okontrollerad invandring måste få ett stopp. Också det en sanning som vi Sverigedemokrater har hävdat länge. 

 

Patrik Jönsson, Regionråd
Sverigedemokraterna Region Skåne