Kulturnämnden biföll initiativärende från SD | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Kulturnämnden biföll initiativärende från SD

I augusti lämnade Sverigedemokraternas ledamöter Therese Borg och Stefan Borg in ett initiativärende till Kulturnämnden, i syfte att gynna skånsk filmproduktion. Initiativärendet kan läsas i sin helhet här.

 

Under kulturnämndens sammanträde den 26 september fattades beslut om initiativärendet. Med 10 bifall och 1 som avstod från att delta i beslutet bifölls det, vilket innebär att Kulturnämnden nu ska tillskriva näringsministern och kulturministern om att de snarast möjligt ska verka för införandet av produktionsstöd för filmproduktion i Sverige.

 

Therese Borg, Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, kommenterar:

Det är mycket glädjande att Kulturnämnden nu skickar en skrivelse om produktionsstöd för film till näringsministern och kulturministern. Sverige och därmed även Skåne förlorar alldeles för många filmprojekt till andra länder med lägre produktionskostnader, så det är viktigt att skicka tydliga signaler till regeringen om behovet av att agera i linje med Tillväxtverkets förslag och införa ett produktionsstöd i form av en produktionsrabatt.

 

 

 

 

 

 

 

Frågor från press hänvisas till therese.borg@sd.se