Lokaler för Hjälpmedelsverksamheten i sydvästra Skåne, Habilitering och hjälpmedelsnämden 2015-05-19 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Lokaler för Hjälpmedelsverksamheten i sydvästra Skåne, Habilitering och hjälpmedelsnämden 2015-05-19

Då dagens hjälpmedelsverksamhet är väldigt utspritt ser vi en vinst med samordningen, både för patienter och för personal. För patienter kan det vara svårt att komma rätt i en spretig verksamhet.

 

Vi förstår också vinsten med det geografiska läget vid E22, för lättare transporter. Som förslaget ligger just nu kommer dock viktig åkermark byggas bort. Åkermarken minskar mer och mer i Skåne och det kan ge konsekvenser för framtiden. Vi hade därför gärna sett att byggnationen inte skedde på åkermark.