Motion: Betala endast banavgift för till trafikverket för levererad produkt. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Motion: Betala endast banavgift för till trafikverket för levererad produkt.

Under en längre tid har kvalitén på tågtrafiken inte nått upp till en acceptabel standard. Detta får som följd att många personer inte personer inte kommer till sina jobb, skolor och mängder av andra möten, aktiviteter och i slutändan minskar Skånes produktivitet, attraktivitet.

Många avbrott i tågtrafiken skylls på en sliten järnvägsinfrastruktur, detta är tyvärr standard ursäkten när Trafikverket inte lever upp till leverans av tåglägen till Skånetrafiken. Att år ut och år in ha denna ursäkt anser vi Sverigedemokrater inte längre är acceptabel då det har funnits gott om tid att fixa fel och brister i järnvägsinfrastrukturen, men uppenbart har inte Trafikverket valt att åtgärda felen i den Skånska järnvägsinfrastrukturen.

Eftersom inte Trafikverket levererar den järnvägsinfrastruktur som behövs för att Skånetrafikenens tåg skall komma fram och än mindre komma i tid så är det dags att Region Skåne och agerar. Därför anser vi att utebliven leverans av tågläge och skall resultera i utebliven betalning av ej levererat tågläge genom motsvarande reducering av betalning av banavgift. Genom denna åtgärd hoppas vi att Trafikverket väljer att prioritera upp järnvägsinfrastrukturen i Skåne till en acceptabel nivå där folket åter kan prata om att ”det går som tåget”.

Sverigedemokraterna yrkar därför att 

  • Regionfullmäktige beslutar att Skånetrafiken/Region Skåne endast betalar banavgift till Trafikverket för levererade tåglägen.