Motion: Inför gratis HPV-vaccination av pojkar | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Motion: Inför gratis HPV-vaccination av pojkar

Cancer inom huvud- och halsregionen prognostiseras fördubblas vart fjortonde år.

Denna ökning av cancer i halsmandlar och svalg har en hög koppling till virusinfektion med humant papillomvirus och är alltså möjlig att förebygga genom vaccination mot HPV.

Drabbade patienter är ofta i yngre medelåldern och icke rökare. Cancer i munhåla, svalg och halsmandlar behandlas ofta med en kombination av strålbehandling och kirurgi. Om cancern skall behandlas framgångsrikt efterlämnar den oftast bestående påverkan på utseende och tal samt förmåga att äta och dricka. Denna sociala påverkan och det lidande patienten får utstå ger, tillsammans med sjukskrivningskostnader och en operationskostnad på upp emot en halv miljon kronor, ett högt pris.

HPV är även det virus som orsakar livmoderhalscancer. Region Skåne erbjuder numera kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus för flickor. Nu är det dags att även skydda pojkarna!

 

Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • HPV-vaccination av pojkar utreds för att belysa de medicinska för-och nackdelarna samt
  • om inga avgörande medicinska invändningar föreligger införa kostnadsfri vaccination av pojkar mot HPV