Motion: Inför lättakuter med standardiserat digitalt processverktyg inom Region Skåne | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Motion: Inför lättakuter med standardiserat digitalt processverktyg inom Region Skåne

Region Skåne brottas, liksom övriga landet, med tillgänglighetsproblematik. Vi har personalbrist inom flertalet verksamheter och därigenom en kostsam hyrpersonalsproblematik. Vi behöver se över möjligheterna till en effektivare vård, och bemöta problematiken ur flertalet olika vinklar.

 

Vi är redan nu inne i en stor omvändning av sjukvården, nämligen digitaliseringen, och den ska vi ta tillvara på. På bland annat Laurentiuskliniken i Falkenberg, Trädgårdstorget vårdcentral i Linköping och Vårdcentralen Bromölla har lättakuter startats upp som använder sig av ett standardiserat digitalt processverktyg som patienterna själv får fylla i när de ankommer. Patienten får svara på en serie frågor, som är uppbyggda efter föregående svar. Informationen skickas sedan vidare till sjuksköterska, som kallar in patienten, diskuterar besvären och tar eventuella prover och kontroller. Patienten får sedan gå vidare till läkaren, om inte sjuksköterskan direkt genom sin kompetens kan lindra patientens besvär.

 

Dessa lättakuter har visat sig falla väldigt väl ut. På Trädgårdstorgets vårdcentral uppger man att man som bäst ökat antalet patienter på en förmiddag från åtta till sexton. På Laurentiuskliniken uppger man att man i genomsnitt tar hand om 15 patienter under de tre timmar man har öppet.  Forskning har också bedrivits på Karolinska Institutet angående arbetssättet, och en av forskarna menar på att läkarresurserna kan effektiviserar med 88 procent, och trycket på vårdcentralernas telefoner minska med 25 procent.

Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Region Skåne inom sina primärvårdsenheter väljer ut en enhet i varje skånskt hörn som pilotverksamhet för lättakut med standardiserat digitalt processverktyg för patienterna
  • Om denna pilotverksamhet faller väl ut ska Region Skåne breddinföra systemet