Motion: Inför standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Motion: Inför standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin

I Danmark har man arbetat utifrån standardiserade vårdförlopp i ett par år år. Deras erfarenheter av detta arbetssätt är goda. För personal blir det överskådligt vilken form av behandling som patienterna ska ha, och
för patienterna blir det en större struktur då de vet hur deras behandling ska utformas. Genom detta arbetssätt kan också de resurser som finns användas mer effektivt, vilket i förlängningen leder till en förbättrad tillgänglighet.

I Region Skåne arbetar vi redan utifrån standardiserade vårdförlopp gällande viss cancervård. Vi anser att tiden är mogen att börja arbeta på detta sätt även inom psykiatrin. Den psykiska ohälsan ökar och
stället krav på förändring av vården, och vi anser att detta är ett steg i rätt riktning.

Vår motion om detta finns att läsa här