Motion: Starta upp ett projekt med artificiell intelligens inom 112 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Motion: Starta upp ett projekt med artificiell intelligens inom 112

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp årligen, och endast cirka 600 av dessa överlever. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med cirka 10% för varje minut som går, och det är därav av största vikt att insatser sätts in tidigt.
Att bevittna ett hjärtstopp kan leda till mycket känslor, och det kan vara svårt att vara samlad nog att svara på 112-operatörens frågor. Studier i Danmark visar att cirka 75-80% av hjärtstoppen kunde identifieras redan i telefonen, medans resterande först identifierades när ambulansen var på plats.

I Danmark har man tagit fram en applikation som genom artificiell intelligens kan känna igen tecken på att någon ringer till 112 om ett hjärtstopp. Det pilotprojekt man har genomfört visar att applikationen fångat upp 92 % av hjärtstoppen. Den har ett väldigt stort värde när någon ringer in och ger missvisande information, eller har misstolkat situationen och t.ex. fokuserar på eventuella skador den drabbade kan ha fått i samband med hjärtstoppet.
Telefonsamtalen analyseras live av den artificiella intelligensen. Den identifierar och värderar risken för hjärtstopp genom att lyssna av den samlade ljudbilden i samtalet. Genom historisk data känner den artificiella intelligensen av mönster i ord, andning och tonläge. Om en risk identifieras dyker en varning upp på skärmen hos operatören, som kan omvärdera samtalet. Detta ska självklart ses som en hjälp till operatörerna och inte som en helt egen bedömning, då operatörerna först och främst ska ge hjälp och råd utifrån sin kompetens. Men där finns en potential i artificiell intelligens, och kan vi öka antalet snabbt identifierade hjärtstopp kan vi rädda fler liv.

Sverigedemokraterna yrkar därför att:
– ett pilotprojekt med artificiell intelligens inom 112 startas upp i likhet med det pilotprojekt som
genomförts i Danmark.