”Ny organisation för brukarsamverkan i Region Skåne” SNKRYH 2015-03-11 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

”Ny organisation för brukarsamverkan i Region Skåne” SNKRYH 2015-03-11

I den här organisationen för brukarsamverkan väljs 16 ordinarie politiker och 16 ersättare till det Centrala funktionshindersrådet och det väljs 18 politiker till brukarsamverkan på förvaltningsnivå. Här har det valts ut 50 politiker och inte en enda representerar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är Region Skånes tredje största parti och får trots det ändå inte vara delaktiga i denna samverkan, vilket vi anser är en brist.