Önskan om en tyst opposition för tankarna till diktatur | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Önskan om en tyst opposition för tankarna till diktatur

Replik till Anders Bengtsson S, publicerad här.

 

Anders Bengtsson (S) påstår att vi är ett hot mot fri konst och kultur genom att ”peta i” kulturanslag. Han kopplar vår politik till diktatur, och tar upp vårt partis ”rötter”.

 

Låt oss därför klargöra att vi anser att fri konst och kultur hör till grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Konst och kultur ska aldrig styras av samhällets makthavare! Förslag från oss om att styra eller förbjuda inom konst och kultur lyser därmed med sin frånvaro på alla politiska nivåer, så även i Östra Göinge.

 

Dock händer det att vi ”petar i” hur skattemedel fördelas. Pengar växer som bekant inte på träd. Därför bör vi som oppositionspartier, både SD och S och övriga i opposition, granska och ifrågasätta hur styret fördelar skattemedel och vid behov föreslå mer ansvarsfulla prioriteringar. Så fungerar demokrati, och att Bengtsson invänder mot det och vill se en tyst opposition – det om något för tankarna till diktatur.

 

I Region Skåne har vi föreslagit att det skånska kulturarvet ska värnas genom ett återställt och ökat bidrag till Historiska museet i Lund efter den kraftiga nedskärning som gjorts på museet. Hur hotar detta förslag fri konst och kultur?

 

Vidare har vi i regionen föreslagit stopp på bidrag till Ibn Rushd, bl a för att de visat prov på antisemitism i sin verksamhet. Att Bengtsson ogillar att vi petat i detta följer ett obehagligt socialdemokratiskt mönster, som kan påvisas genom att följa hans initiativ och prata om rötter. Rasbiologi, stöd till nazityskland – där har Bengtsson sitt partis rötter. Än idag finns antisemitism inom S, vilket uppdagats inom SSU Skåne förra året och i Malmö 1 maj i år. Och nu ogillar alltså Bengtsson att vi petar i detta med Ibn Rushd.

 

Om Bengtsson på allvar oroar sig för partiers rötter, värnar fri kultur och konst samt vill motverka diktatur, borde han lämna S och ansluta sig till SD.

 

//

Therese Borg, ledamot Kulturnämnden Region Skåne (SD)

Niclas Nilsson, regionråd Region Skåne (SD)

Göte Färm, gruppledare Östra Göinge (SD)