Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 3

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 
 • Vi motionerar mest!

  Av Marlen Jensen den 13 juni, 2018
  0

  Vi skåningar skryter inte. Vi säger bara som det är. Så därför kan vi Sverigedemokrater i Region Skåne nu utan att skarva konstatera att våra partiföreträdare under mandatperioden har varit de flitigaste och mest kreativa motionärerna i regionfullmäktige. Med 44 lagda yrkanden toppar vi motionsligan och detta finns det all anledning att vara stolt över. För det bevisar ju att våra valda ledamöter tar uppdraget på allvar − de sitter inte i den högsta beslutande församlingen bara för att fylla en plats utan att de jobbar hårt för att utveckla Region Skåne och inte minst att arbetet har varit framgångsrikt och bär frukt.   

  Av våra 44 lagda motioner har vi fått igenom åtta. Två av dem handlar om psykiatrin.  

  Den ena, som vi har hämtat inspiration till från Danmark, gäller så kallade standardiserade vårdförlopp − en sammanhållen högkvalitativ behandling där tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt vilket möjliggör att fler patienter får behandling inom rimlig tid. Vården blir också mer jämlik eftersom paketet är detsamma oavsett bostadsort. I Region Skåne har det standardiserade vårdförloppet redan tillämpats inom cancervården och med tanke på att den psykiska ohälsan ökar, har vi sett det som angeläget att metoden också skulle införas i psykiatrin. 

  Vi är också stolta över att regionfullmäktige sa ja till vår motion om att akutbilar inom psykiatrin ska införas under en treårig försöksperiod. Men det tog lång tid innan vårt förslag till slut fick grönt ljus: vi motionerade i frågan redan i augusti 2015 och ett knappt år senare, i juni 2016, sa ett enigt fullmäktige ja. Men sedan blev det tvärstopp − och ingen i det röd-gröna styret kunde ge en vettig förklaring till varför. Vi ansåg det oacceptabelt att en redan hårt utsatt och stigmatiserad grupp människor skulle drabbas ytterligare och därför tog vi upp frågan igen på fullmäktigemötet i september i fjol. Om allt går enligt planerna kommer de första bilarna att börja rulla någon gång under hösten − något som vi menar inte är en dag för tidigt. Tilläggas bör kanske att även Centern motionerade i samma sak − men det först en månad efter oss. 

  Ett annat förslag som vann fullmäktiges gehör var det om att högkostnadsskyddet i sjukvården nu har digitaliserats. Detta har tidigare hanterats på gammaldags vis med papper, men digitaliseringen sparar både tid och pengar. Sannolikt drar också alla som av olika skäl har svårt att hålla koll på alla kort och papper en lättnadens suck. 

  Att ta sig från nordvästra Skåne till Göteborg med tåg blev mer än struligt efter att SJ våren 2012 la ner sin direktlinje med X2000 från Malmö med stopp i Hässleholm. I stället hänvisades till Öresundstågen, vilket innebar att resande från till exempel Kristianstad och Hässleholm får åka via Alvesta, Helsingborg, Lund eller Ängelholm. Totalt tar resan nu nästan fyra timmar, vilket vi tyckte var helt galet. Med direkttåg tar färden till rikets andra stad ungefär två timmar och i enlighet med vår motion, som alltså fick grönt ljus, ska Skånetrafiken utreda hur tågtrafiken mot Västkusten ska kunna utvecklas. Förhoppningen är att tågen ska kunna börja gå redan i vinter. 

  Staten tjänar grova pengar på Öresundsförbindelsen − enligt Öresundskonsortiets beräkningar hela 8,9 miljarder (momsintäkter då inte inräknade) fram till 2050. Eftersom de är flest skåningar som trafikerar bron menar vi att det inte är mer än rimligt att i alla fall delar av vinsten kommer Skåne till godo − pengar som skulle betyda tidigareläggning av viktiga infrastrukturprojekt, till exempel utbyggnad av stambanan mellan Malmö och Hässleholm. Ett annat angeläget arbete är att motorvägen mellan Malmö och Helsingborg blir sexfilig liksom att det måste bli dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm. En majoritet i regionfullmäktige sa ja till vårt förslag att Region Skåne av regeringen begär att minst 60 procent av den beräknade vinst som Öresundsbron ge fram till 2050 ska hamna i Skåne. 

  Enligt Socialstyrelsen ska Parkinsonpatienter ha minst två besök årligen hos specialistläkare och för MS-sjuka är rekommendationen minst ett besök varje år. Men det är rekommendationer som Region Skåne inte lever upp till. Därför föreslog vi att kontaktsjuksköterskor ska införas inom neurologin med uppgift att bland annat ansvara för kölistan till specialistläkare och att prioritera patienter upp eller ner sig beroende på sjukdomsförloppet. Regionfullmäktige sa ja och frågan om i vad mån kontaktsjuksköterskor kan ha gynnsam inverkan på tillgängligheten ska utredas. 

  Att på distans kunna ha koll på sitt diabetessjuka barns blodsockernivå innebär trygghet för föräldrarna och frihet för barnen. Därför förslog vi att ny teknik för CGM − Continuous Glucose Monitoring, kontinuerlig glukosmätning − som gör att föräldrar till diabetessjuka barn upp till 15 år via en app i mobilen kan följa barnets blodsockernivå ska införas i diabetesvården. Också detta förslag bifölls. 

  E6 mellan Malmö och Helsingborg är numera alldeles för hårt belastad och både vi och Alliansen föreslog därför fullmäktige att Region Skåne ska begära att regeringen så snart som möjligt ska säga ja till att motorvägen blir sexfilig. Detta blev också majoritetens beslut, men detta först efter hårt motstånd från det rödgröna styret och då inte minst Miljöpartiet.  

  Vi är otroligt glada över de framgångar som vi har uppnått i Regionen och som är resultat av ett hårt och ansvarsfullt arbete. Men det är inte alla som delar vår glädje. Sara Svensson, gruppledare i V, kom i juni i fjol med ett fullkomligt exempellöst uttalande i Kristianstadsbladet http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/feltankt-av-v-att-rosta-nej-bara-for-att-sd-lagt-forslaget/ då hon hävdade att alla SD-motioner oavsett innehåll bör röstas ner. Men det var ett inlägg som inte imponerade på tidningens ledarredaktion som gjorde helt tummen ner. 

  Den som är intresserad av att se närmare på samtliga motioner som vi har lagt under mandatperioden hänvisar vi till https://skane.sd.se/motioner/ 

 • Motion: Betala endast banavgift för till trafikverket för levererad produkt.

  Av Marlen Jensen den 13 juni, 2018
  0

  Under en längre tid har kvalitén på tågtrafiken inte nått upp till en acceptabel standard. Detta får som följd att många personer inte personer inte kommer till sina jobb, skolor och mängder av andra möten, aktiviteter och i slutändan minskar Skånes produktivitet, attraktivitet.

  Många avbrott i tågtrafiken skylls på en sliten järnvägsinfrastruktur, detta är tyvärr standard ursäkten när Trafikverket inte lever upp till leverans av tåglägen till Skånetrafiken. Att år ut och år in ha denna ursäkt anser vi Sverigedemokrater inte längre är acceptabel då det har funnits gott om tid att fixa fel och brister i järnvägsinfrastrukturen, men uppenbart har inte Trafikverket valt att åtgärda felen i den Skånska järnvägsinfrastrukturen.

  Eftersom inte Trafikverket levererar den järnvägsinfrastruktur som behövs för att Skånetrafikenens tåg skall komma fram och än mindre komma i tid så är det dags att Region Skåne och agerar. Därför anser vi att utebliven leverans av tågläge och skall resultera i utebliven betalning av ej levererat tågläge genom motsvarande reducering av betalning av banavgift. Genom denna åtgärd hoppas vi att Trafikverket väljer att prioritera upp järnvägsinfrastrukturen i Skåne till en acceptabel nivå där folket åter kan prata om att ”det går som tåget”.

  Sverigedemokraterna yrkar därför att 

  • Regionfullmäktige beslutar att Skånetrafiken/Region Skåne endast betalar banavgift till Trafikverket för levererade tåglägen.
 • Kameror för vårdpersonalens trygghet

  Av Marlen Jensen den 8 juni, 2018
  0

  En majoritet i regionstyrelsen har sagt ja till att sjukhuspersonal ska få bära kroppskamera. Detta är något som vi Sverigedemokrater i Region Skåne välkomnar och vi är glada för att Allianspartierna tillsammans med oss nu kan ge personalen denna trygghet. Ingen skall behöva stå ut med hot och våld på sin arbetsplats! 

  På senare år har trakasserier, våld och hot, ja till och med dödshot, mot sjukhusanställda på regionens sjukhus, inte minst i Malmö, eskalerat kraftigt. I fjor fick väktare eller ordningsvakter kontaktas inte mindre än 2 963 gånger och på två år har kostnaderna för väktare ökat från 23 till 29 miljoner kronor.  Det är pengar som borde ha kunnat läggas på vården i stället för på kriminella som alldeles för länge har fått härja fritt och skapa otrygghet både för personal och andra patienter. Våldskultur på sjukhus var tills för bara några år sedan ett okänt fenomen och att hota eller bära hand på personer vars uppgift är att rädda liv, otänkbart. Men − en helt ny kultur har tillåtits att slå rot och breda ut sig med en dramatiskt förändrad verklighet som följd. Därför har också kamerorna blivit en tråkig nödvändighet. 

  Regionens röd-gröna styre röstade nej till förslaget och regionrådet Henrik Fritzon, (S) konstaterar att så här vill han inte ha det − att en kamerautrustad personal är tecken på en utveckling som har gått för långt.  

  Det kan vi Sverigedemokrater bara hålla med om. Utvecklingen har gått för långt och det kan Fritzon tacka sina partisyskon i regeringen för. För det är först på senare tid som regeringen, med kniven på strupen och pressad av en stark opinion, har tvingats inse att en ansvarslös och okontrollerad invandring måste få ett stopp. Också det en sanning som vi Sverigedemokrater har hävdat länge. 

   

  Patrik Jönsson, Regionråd
  Sverigedemokraterna Region Skåne 

 • Motion: Starta upp ett projekt med artificiell intelligens inom 112

  Av Marlen Jensen den 31 maj, 2018
  0

  I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp årligen, och endast cirka 600 av dessa överlever. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med cirka 10% för varje minut som går, och det är därav av största vikt att insatser sätts in tidigt.
  Att bevittna ett hjärtstopp kan leda till mycket känslor, och det kan vara svårt att vara samlad nog att svara på 112-operatörens frågor. Studier i Danmark visar att cirka 75-80% av hjärtstoppen kunde identifieras redan i telefonen, medans resterande först identifierades när ambulansen var på plats.

  I Danmark har man tagit fram en applikation som genom artificiell intelligens kan känna igen tecken på att någon ringer till 112 om ett hjärtstopp. Det pilotprojekt man har genomfört visar att applikationen fångat upp 92 % av hjärtstoppen. Den har ett väldigt stort värde när någon ringer in och ger missvisande information, eller har misstolkat situationen och t.ex. fokuserar på eventuella skador den drabbade kan ha fått i samband med hjärtstoppet.
  Telefonsamtalen analyseras live av den artificiella intelligensen. Den identifierar och värderar risken för hjärtstopp genom att lyssna av den samlade ljudbilden i samtalet. Genom historisk data känner den artificiella intelligensen av mönster i ord, andning och tonläge. Om en risk identifieras dyker en varning upp på skärmen hos operatören, som kan omvärdera samtalet. Detta ska självklart ses som en hjälp till operatörerna och inte som en helt egen bedömning, då operatörerna först och främst ska ge hjälp och råd utifrån sin kompetens. Men där finns en potential i artificiell intelligens, och kan vi öka antalet snabbt identifierade hjärtstopp kan vi rädda fler liv.

  Sverigedemokraterna yrkar därför att:
  – ett pilotprojekt med artificiell intelligens inom 112 startas upp i likhet med det pilotprojekt som
  genomförts i Danmark.

 • Utred möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden.

  Av Marlen Jensen den 21 maj, 2018
  0

  En nödvändig förutsättning för att flertalet nyanlända skall ha en realistisk förutsättning att kunna försörja sig och kunna undvika att hamna i ett utanförskapsområde är att personen ifråga lär sig svenska. Gratis utbildning i svenska språket erbjuds alla nyanlända. Ibland uppfattas motivationen att lära sig svenska som svag och resultatet blir därefter. Det är i praktiken möjligt att leva resten av livet i ett utanförskapsområde utan att kunna kommunicera på svenska. I alla kontakter med sjukvården erbjuds gratis språktolk. Detta stimulerar inte till att lära sig svenska som är så viktigt för att kunna bli anställningsbar.

  Hälso- och sjukvårdslagen slår heller inte fast att personer med annat hemspråk än svenska alltid har rätt till tolk, den skyldighet som finns är att anpassa information efter individens förutsättningar och behov.

  Sverigedemokraterna menar att ett ekonomiskt incitament skulle öka motivationen och föreslår därför att:

  Under de tre första åren i Sverige är språktolkhjälp gratis.

  Mellan tredje och sjätte året debiteras halva språktolkkostnaden.

  Efter sex år i Sverige debiteras fulla språktolkkostnaden om behov av tolk finns

  Hörselskadade, döva och dövblinda ska dock undantas från dessa regler, och likaså personer vars hemspråk är ett av Sveriges fem minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

  Om det är omöjligt att debitera språktolkkostnader på grund av juridiken får i stället en motsvarande hög avgift som kallas tidsspillan införas.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Regionfullmäktige ger berörd nämnd/ nämnder i uppdrag att utreda hur den aktuella motionens andemening kan omsättas i praktiken.
  • Regionfullmäktige beslutar att utredning skall presenteras i så god tid att regionfullmäktiges beslut kan börja gälla från halvårsskiftet 2019.