Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 4

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Regionstyrelsen gick på SD:s linje ang Ringhals 1 och Bromma flygplats

  Av thereseborg den 3 juni, 2021
  0

  Sverigedemokraterna i Region Skåne har lagt förslag i regionstyrelsen, så kallade initiativärenden, om att regionstyrelsen ska skriva till regeringen och kräva att Ringhals 1 ska startas upp igen samt att nedläggningen av Bromma flygplats stoppas. På dagens regionstyrelsemöte bifölls dessa båda förslag.

  När det gällde förslaget om att skriva till regeringen om att återstarta Ringhals 1 fick vi stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. När det gällde att skriva till regeringen och kräva att nedläggningen av Bromma stoppas fick vi stöd av hela Alliansen.

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare, kommenterar:

  Det är mycket glädjande att det finns en politisk majoritet i  Region Skåne för en återstart av Ringhals 1 och för att behålla Bromma flygplats. Det är samtidigt mycket tråkigt att socialdemokraterna inte förstår vikten av stabil kärnkraft för att elpriserna i Skåne ska kunna hållas låga. Det är också helt obegripligt att socialdemokraterna inte förstår vikten av inrikesflyget och den centrala roll som Bromma flygplats spelar i transportsystemet.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

  niclas.nilsson@sd.se

  0724-672552

 • Sverigedemokraternas förslag om analog reklam på bussar återspeglas i nya riktlinjer för reklam.

  Av thereseborg den 2 juni, 2021
  0

  Sverigedemokraterna Region Skåne välkomnar att styret nu genomför förändringar i den riktning vi föreslagit under hela denna mandatperiod, vad gäller öppnande för analog reklam på Skånetrafikens bussar. De ändrade riktlinjer som idag beslutats om i kollektivtrafiknämnden är ett steg i rätt riktning.

  De ändrade riktlinjerna kommer att öppna upp för möjligheter till nya intäkter, vilket i sin tur kan minska belastningen på Skånes skattekollektiv. Det ges nu möjlighet att inbringa mer pengar inte bara till kollektivtrafiken, utan till Region Skåne som helhet och därmed även till sjukvården. Detta är särskilt välkommet nu i efterdyningarna av pandemin.

  Johan Wifralius, gruppledare i nämnden, kommenterar:

  Vi tycker att det är viktigt både att budskapen som sprids är godtagbara för Skånetrafiken ur laglig och etisk synvinkel, och att alla som vill annonsera analogt behandlas lika. Detta gäller inte minst politiska partier. Tyvärr har vi varit med om att Sverigedemokraternas budskap stoppades 2014, utan motivering, och något sådant vill vi givetvis inte se igen. Vi välkomnar därför att de nya riktlinjerna innehåller förbud mot diskriminering, utifrån ett antal diskrimineringsgrunder. Men det hade givetvis varit ännu bättre att fastslå att diskriminering inte får förekomma på några grunder alls.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Johan Wifralius, regionråd & gruppledare kollektivtrafiknämnden

  0708-553593

  johan.wifralius@skane.se

 • SD är kritiska mot beslut om direktupphandlingar gällande serviceresor nya fordon och fordon för Covidtransporter.

  Av thereseborg den 2 juni, 2021
  0

  Sverigedemokraterna i Region Skåne ser stora juridiska risker med det beslut som kollektivtrafiknämnden idag fattade om direktupphandlingar gällande serviceresor nya fordon och fordon för Covid-transporter.

  Ett problem är att beloppet i båda fallen vida överskrider tillåtet belopp för direktupphandling. Ett annat problem är att skälet för direktupphandling ej är tillräckligt. Sådant giltigt skäl kan vara akut händelse, men pandemin har varat i över ett år och beslutet skulle därför sannolikt inte bedömas som akut vid en juridisk prövning, utan som en förutsägbar händelse.

  Johan Wifralius, gruppledare i nämnden, kommenterar:

  Styret har försatt Skånetrafiken i ett dilemma eftersom det samtidigt är bråttom att agera för att resenärer inte ska komma i kläm.

  Vi vill från Sverigedemokraternas sida inte bära ansvar för den olyckliga situation som styret orsakat, och har därför valt att inte delta i beslutet.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Johan Wifralius, regionråd & gruppledare kollektivtrafiknämnden

  0708-553593

  johan.wifralius@skane.se

 • Alliansen följer vår uppmaning att skriva till regeringen om att stoppa nedläggningen av Bromma flygplats

  Av thereseborg den 11 maj, 2021
  0

  Sverigedemokraterna la ett initiativärende på regionstyrelsen den 29 april om att Region Skåne skulle skriva till regeringen om att stoppa nedläggningen av Bromma flygplats. I dag blev det känt att Region Skåne tillsammans med sex andra regioner skriver till infrastrukturminister Tomas Eneroth med anledning av beskedet att regeringen ämnar avveckla Bromma flygplats. 

  Flyget utgör en unik roll i ett sammanhållet Sverige, då det kopplar ihop söder med norr och effektivt minskar resetiderna i vårt avlånga land. För många orter som idag trafikeras från Bromma flygplats är förbindelsen med Stockholm avgörande för jobben och den ekonomiska tillväxten.

  Sverigedemokraterna ser behovet av att upprätthålla och utveckla Bromma flygplats inför framtidens transportbehov. Vi ser positivt på flygbranschens tekniska utveckling och effektivisering, Det går redan idag att flyga miljövänligt på biobränsle och inom några år kommer det att finnas elflygplan för resor på upp till 40 mil. Detta ger stora möjligheter till en renässans för flyget i framtiden.

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare, kommenterar:

  Det är glädjande att Alliansen i Skåne nu ”bifaller” vårt förslag om att skriva till regeringen om att stoppa nedläggningen av Bromma flygplats. Det är extra roligt att ytterligare sex regioner väljer att gemensamt med Region Skåne skriva till regeringen och förklara hur viktig Bromma flygplats är för hela Sverige och inte bara för Stockholm.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

  niclas.nilsson@sd.se

  0724-672552

 • Förbättra det förebyggande arbetet för att förhindra könsstympning

  Av thereseborg den 6 maj, 2021
  0

  År 1982 infördes i Sverige en lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Sverige var då det första landet i västvärlden att förbjuda kvinnlig könsstympning. 2015 gjorde Socialstyrelsen en kartläggning och uppskattade att närmare 40 000 flickor och kvinnor befinner sig i Sverige och har tvingats genomgå ingrepp i sina underliv.

  Marlen Ottesen, regionråd, kommenterar:

  Det här är tyvärr gamla siffror, och man får inte glömma att det enbart är uppskattningar då det inte förs någon direkt nationell statistik över antalet könsstympade. Det är dessutom sannolikt att siffrorna ökat med den migrationspolitik som bedrivits i flera år.

   

  Mycket kvarstår i arbetet för att skydda, begränsa samt ge vård åt de flickor och kvinnor som riskerar att bli eller har blivit utsatta, så idag har Sverigedemokraterna lämnat in en motion om att ta fram ett informationsmaterial i likhet med det könsstympningpass som är framtaget i Östergötland. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan.Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning.

  Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion informationsmaterial könsstympning

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Marlen Ottesen, regionråd

  marlen.ottesen@skane.se

  0725-458631