Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 4

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Interpellation gällande bemanningsföretag

  Av patrikohlsson den 4 mars, 2019
  0

  Se interpellationen genom att klicka här.

 • PM Sverigedemokraterna Kollektivtrafiknämnden 190208

  Av patrikohlsson den 8 februari, 2019
  0

  Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten till kommuners medfinansiering för att försöka undvika nedskärning av bussverksamheten.

 • Budget för 2019

  Av Marlen Jensen den 7 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Region Skåne presenterar idag sitt budgetförslag för 2019

  En budget med mindre pengar till kulturen och kostsamma regionala projekt, och mer till sjukvården.

  Vi satsar på vår vårdpersonal, och att öppna upp fler vårdplatser, vilket är väsentligt för tillgängligheten.

  Sverigedemokraternas budgetförslag 2019

 • Återkräv SSU Skånes bidrag

  Av thereseborg den 28 november, 2018
  0

  Expressen har under hösten avslöjat att SSU Skåne de senaste åren har styrts av en falang med huvudsakligen invandrarbakgrund som har visats sig vara islamistisk, antisemitisk, homofobisk och antidemokratisk. Detta är naturligtvis en komplett skandal att ett parti som säger sig stå för den raka motsatsen låter det största distriktet inom sitt ungdomsförbund styras av sådana krafter under så pass lång tid utan att vidta kraftfulla åtgärder. Expressens granskning visar tydligt att detta problem varit känt inom S på alla plan under en längre tid. Det är först nu efter den mediala granskningen som det så smått börjat hända saker inom SSU och inom partiet.

  Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor (MUCF) startade den 16 nov en granskning för att titta på om organisationen uppfyller kraven för att få bidrag. Skulle det visa sig att de demokratiska strukturerna inte fungerar på ett acceptabelt sätt kan nästa års bidrag hållas inne. Vår uppfattning är klar och det är att SSU Skåne inte varit berättigad till några bidrag från region Skåne under den tid den ovanstående falangen styrt SSU Skåne och därför skall dessa bidrag återkrävas.

  Yrkande: Sverigedemokraterna yrkar att regionstyrelsen ger Regiondirektören i uppdrag att låta utreda hur Region Skåne kan återkräva bidraget som SSU Skåne fått av regionen för 2018 då SSU Skåne uppenbarligen styrts av en islamistisk, antisemitisk, homofobisk och antidemokratisk falang.

  Yrkande: Sverigedemokraterna yrkar att regionstyrelsen beslutar att stoppa bidrag till SSU Skåne under minst två år framåt som en markering att det som skett är helt oacceptabelt.

   

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Niclas Nilsson 

   

  Initiativärende till Regionstyrelsen. Återkräv SSUs bidrag för 2018

 • En eskalerande kriminalitet

  Av Marlen Jensen den 23 augusti, 2018
  0

  Skottlossningar, rena avrättningar. Knivskärningar, rån, stenkastning mot blåljuspersonal, våld på sjukhuset, gruppvåldtäkter, knarkhandel. I stort sett dagligen rapporteras om en eskalerande kriminalitet − ännu en konsekvens av den huvudlösa politik som alla partier i åratal har ställt sig bakom. Det vill säga alla utom ett − vi Sverigedemokrater har konsekvent varnat för faran av en massiv och okontrollerad invandringspolitik. Vi kallar en spade för en spade; det har väljarna upptäckt och det är inte förvånande att vårt parti ses som mest trovärdigt i fråga om migrationspolitiken. 

  I brist på sakliga argument har våra motståndare beskyllt oss för främlingsfientlighet, rasism, nazism och islamofobi. Poliser, som har vågat tala ur skägget och beskrivit sin frustration sprungen ur underbemanning, tandlös lagstiftning och kaosartad omorganisation, har ställts vid skampålen. Men nu har verkligheten blivit så påtaglig att knappt ens de mest ihärdiga försvararna av invandringspolitiken längre kan blunda för den. Från ledande nymornat politiskt håll hörs andra tongångar: regeringen aviserar ”hårdare tag”, fler poliser, utvisning av de som illegalt uppehåller sig i landet och så vidare. Men är det trovärdigt? Kriminaliteten bredde inte ut sig på en natt. Löfven med flera har haft flera år på sig skapa den ”ordning och reda” han så ivrigt talar om.
  Kriminella utlänningar ska straffas hårt och har inte i vårt land att göra. Efter avtjänat straff ska de i väntan på utvisning hållas inlåsta. Vi Sverigedemokrater vill också se sänkt straffålder − unga kriminella ska inte få härja fritt och komma undan med ett möte med socialtjänsten eller några få timmars samhällstjänst. Vi kräver ökad kameraövervakning på gator, torg och vid sjukhus, fler poliser och kommunala ordningsvakter. Tullen måste förstärkas för att stoppa den omfattande insmugglingen av vapen från i huvudsak Balkan. 

  Utförsäljningen av vår trygghet till förmån för kriminella utlänningar måste ha ett pris.
  Det bör landets politiska ledning också få betala den 9 september.