Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 4

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 
 • Utvärdera TRU-D smart UVC.

  Av Marlen Jensen den 21 maj, 2018
  0

  Det är allmänt känt att multiresistenta bakterier orsakar stora bekymmer i sjukvården.

  Utbrott med Vancomycin Resistenta Enterococcer (VRE), Meticillin Resistenta Staffylococcus Aureus (MRSA), Chlostridium difficile och andra svårhanterade infektioner är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.

  Nyligen publicerades en artikel från Brännskadecentrum i Uppsala som beskriver tre års samlade erfarenheter av att använda av en TRU-D smart UVC. Man hade allvarliga problem med en multiresistent infektion som återkom gång på gång. Under loppet av ett halvår hade man åtta infekterade patienter vilket resulterade i att man fick Lex Maria anmäla sig själva.

  En bakteriedödande städrobot med ultraviolett strålning införskaffades då (pris > 1 milj kr).

  Roboten tar död på alla levande mikroorganismer i rummet och är även farlig för människor. Roboten styrs från ett annat rum och kan när som helst avbrytas. En grundstädning tar 45 minuter och kan t. ex genomföras när patienten är på operation.

  Roboten har hållit kliniken vid Brännskadecentrum i Uppsala infektionsfri i tre år.

  En skånsk städrobot skulle t. ex kunna placeras hos vårdhygien för lämpliga insatser och utvärdering av effektiviteten.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att: 

  • Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur införskaffande och användandet av en TRU-D smart UVC kan förbättra patientsäkerheten avseende vårdrelaterade infektioner,
 • Initiativärende: Låt transportörer hjälpa synskadade hitta rätt på sjukhusen

  Av Marlen Jensen den 16 maj, 2018
  0

  Synskadade möter många problem i vardagen. Bland annat kan det för en synskadad vara mycket svårt att hitta i obekanta miljöer, exempelvis sjukhus. En god sjukvård måste dock erbjuda god tillgänglighet för alla, även synskadade.

  I praktiken får man som synskadad ett visst antal ledsagartimmar beviljade av kommunen. Då en synskadad behöver uppsöka sjukhus kan dock många sådana ledsagartimmar förbrukas, särskilt om den synskadade måste besöka sjukhus på annan ort. Ledsagaren måste då åka med i taxi fram och tillbaks till sjukhuset, och dessutom sitta och vänta en stor del av den tid den synskadade vistas där. Den tid ledsagaren aktivt hjälper den synskadade är i sammanhanget tämligen kort.

  Detta är ett praktiskt problem som man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan åtgärda. På de flesta större sjukhus finns redan transportörer som kör patienter mellan olika delar av sjukhuset och som därmed är väl förtrogna med lokalerna. Att hjälpa synskadade till rätta skulle vara en mycket lämplig uppgift för transportörerna. Lämpligen kan man låta de synskadade själva boka transportör via telefonväxeln, då synskadade inte alltid har så lätt att hantera ”appar” och liknande.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att man utreder möjligheten att låta sjukhusens transportörer sköta ledsagning av synskadade inom sjukhusen i Region Skåne.

  Länk till initiativärendet

 • Åkesson (Mp) under sandlådenivå

  Av Marlen Jensen den 24 april, 2018
  0

  Det är inte ofta det finns anledning att hålla med Anders Åkesson, (MP), men här har han rätt: Det är inte sandlåda att inte bjuda in oss Sverigedemokrater till samtal i riksdagen om höghastighetståg, vilket ju Moderaternas regionråd Carl-Johan Sonesson anser. Nej Anders Åkesson − det är mycket värre än så. Genom sitt agerande visar S och MP upp ett oerhört förakt för cirka en miljon svenskar som lagt sin röst på SD. Dessa två partier, som annars inte kan tala sig nog varma för ”alla människors lika värde” demonstrerar dessutom en syn på demokrati som är anmärkningsvärd. Utan att skämmas exkluderar regeringen en stor grupp människor − exakt det som man i alla lägen annars anklagar oss för. Anders Åkesson påstående att SD har valt sin roll ”genom att plädera för exkludering av grupper i samhället” blir då nästan komiskt och förefaller illa genomtänkt. För att nu uttrycka det milt. Vari består det ”exkluderande” som Åkesson hävdar att vi pläderar för i regionfullmäktige? Jo, helt enkelt att vi inte anser att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige får kraftigt rabatterad hälso- och tandvård. Kriminalitet får aldrig betala sig.

  Åkesson vill rättfärdiga regeringens ställningstagande med att vi Sverigedemokrater säger nej till höghastighetståg och avslöjar därmed en något haltande logik. Såväl M som L har ungefär samma inställning som vi, så varför Åkesson tycker att de, men inte vi, ska beredas plats vid bordet är höljt i dunkel.

  Anders Åkessons påstående att SD inte skulle vara ett ”legitimt parti” är så uppseendeväckande att det gränsar till ren och skär dumhet. Så Sveriges tredje största parti skulle vara olagligt? Är det något parti som riskerar att förlora sin legitimitet är det väl MP som i opinionsundersökningarna har rasat som en sten.

  I sin argumentation påminner Åkesson mest av allt som en förblindad terrier som vägrar släppa taget. Svepande påstående, floskler och motsägelsefulla påståenden imponerar inte. Det − om något − tyder på sandlådenivå.

   

  Patrik Jönsson, Regionråd
  Sverigedemokraterna

 • Svar till Kent Wallin (S) i Ystad Allehanda

  Av Marlen Jensen den 12 april, 2018
  0

  Nej, Kent Wallin − jag varken önskedrömmer eller tror mig kunna trolla med knäna. Däremot vet jag att grundbulten i varje sund ekonomi är att klokt hushålla med de medel man har och att man lägger pengarna där de behövs och inte på annat. Inte minst grundläggande är detta förhållningssätt när ekonomin är i kris − och i det läget kan man utan överdrift påstå att Region Skåne befinner sig.

  Du insinuerar för det första att Sverigedemokraterna vill sänka landstingsskatten. Helt fel! Däremot röstade vi och Alliansen för oförändrad skatt, vilket är en viss skillnad. Vi anser inte att skattebetalarna ska sota för den katastrofalt ekonomiska utveckling som är resultatet av ett mångårigt politiskt vanstyre. I en situation som denna är det viktigare än någonsin att satsningarna görs där de som mest behövs, det vill säga i vården. Däremot är det inte angeläget att bygga ut en redan överdimensionerad administration, anställa fler chefer eller att ge politikerna högre arvoden. Därutöver har vi föreslagit bantade partistöd.

  Inte heller ser vi behov av att satsa stora pengar på hbtq-utbildningar, genus- och likarättsarbete och när vården skriar efter pengar, måste en del satsningar på kultur få stå tillbaka. Likaså är det absurt att ge illegala invandrare kraftigt rabatterad tand- och sjukvård.

  Dessa exempel är bara några av våra förslag på besparingar som skulle läggas där behovet är som störst. Vårt budgetförslag hade över två år gett vården 570 miljoner mer än det som S och MP presenterade − och detta utan höjd skatt.

  Och så över till SD:s ”svek” mot pensionärerna inför 2014 års val.  Vi föreslog skattesänkning på 400 kronor i månaden till skillnad från regeringens 75. Vårt budgetförslag föll i riksdagen och vi såg inga skäl till att stödja regeringens i många delar mycket svaga helhetsbudget. Man röstar alltså om hela paketet, där alla områden ingår, och inte om delar. Med vårt förslag hade de fattigaste pensionärerna fått nästan 1 000 kronor mer i månaden genom sänkt skatt och höjd garantipension.

  Våra förslag är inte grundade på utopier − däremot på ett realistiskt ekonomiskt synsätt.

   

 • Fett valflä(s)k för den skånska vården

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2018
  0

  Om ett halvår är det allmänna val. Då dukar Socialdemokraterna upp med fett valfläsk i hopp om att väljarna ska glömma den magra kost som partiet tidigare har serverat. Det gäller att ha koll på i vilken riktning valvinden blåser och när opinionen pekar på att vården är den viktigaste frågan − ja, då trollar statsminister Löfven fram storsatsningar på sjukvården. I en debattartikel i DN lovar han 14 000 fler vårdanställda till 2022. ”Svensk sjukvård behöver fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare”, skriver han och fortsätter med att sjukvård ska ges i tid och att ”personalen ska ha tid för sjukvård” − konstateranden som kan tyda på ett sent uppvaknande. Problemen i vården, som kan förklaras med bland annat personalbrist och resurskrävande läkaradministration, är ingen nyhet och i Region Skåne har vi Sverigedemokrater under lång tid, men för döva öron, lagt fram åtskilliga förslag på en förbättrad hälso- och sjukvård. Med vår budget hade Skåne fått fler vårdplatser, fler läkare och sjuksköterskor samt utbyggd primärvård. Genom att skära i administration, partistöd och politikerarvoden hade ytterligare miljoner kunnat läggas på vården.

  Hur det går med de S-märkta vallöftena vet vi. Inför valet 2014 lovade Henrik Fritzon − precis som hans partibroder Stefan Löfven nu gör − krafttag inom vårdsektorn: 300 fler vårdplatser och 2 000 fler vårdanställda. Men av det valfläsket blev det inte ens en tunn buljong. Vårdplatserna blev i själva verket cirka 300 färre, motsvarande tio procent av regionens samtliga vårdplatser. I Ystad och Trelleborg blev situationen ännu värre − här minskade vårdplatserna med 30 procent medan Helsingborg förlorade 17 procent. Och vad blev det av det utlovade personaltillskottet på 2 000 personer? Mellan 2014 och 2016 fick regionen 169 fler administratörer och 189 handläggare.

  Sjuksköterskor, den kategori som regionen har störst behov av, blev däremot bara 152 fler. Barnmorskorna är nu 18 färre och de medicinska sekreterarna minskade med 34.

  Det Skåne behöver är inte fagert formulerade illusioner som inte håller måttet utan ett parti som satsar på sjukvården − på riktigt. Och det gör vi Sverigedemokrater.

   

  Patrik Jönsson, Regionråd
  Sverigedemokraterna Region Skåne