Patienternas bästa framför politisk sandlåda | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Patienternas bästa framför politisk sandlåda

En förtroendevalds främsta uppgift borde vara att företräda väljarna och föra den politik som bäst gynnar dem. För allianspartierna i Region Skåne tycks det dock vara viktigare att sola sig i positiva tidningsrubriker än att värna patienterna. Det som hände på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 mars bevisar ännu en gång, med all önskvärd tydlighet, att allianspartierna är mer angelägna om att själva framstå i god dager än att se till patienternas bästa.

Redan 2015 föreslog vi Sverigedemokrater i en motion att en operationsrobot skulle inköpas till Centralsjukhuset Kristianstad, CSK. SD var dessutom det enda parti som lade pengar till detta i sin budget. När motionen var uppe på nämndens bord den 3 mars valde Allians för Skåne dock att lägga ner sina röster, och därmed röstade regionens rödgröna styre ner motionen. Alliansens agerade ter sig fullständigt obegripligt; samtidigt som man inte röstar ja till SD:s motion om att CSK ska få en operationsrobot har man mage att på samma möte, men under en annan punkt på föredragningslistan, föreslå exakt samma sak: att CSK ska få en operationsrobot. Logiken i detta kan man bara spekulera i, men misstanken att Alliansen vill ta åt sig hela äran och markera avståndstagande till SD infinner sig osökt. Detta är inget annat än politik på en inte ens särskilt kvalificerad sandlådenivå! Eftersom vi Sverigedemokrater låter patienternas bästa gå före prestige och politiska krumbukter sade vi ja till Alliansförslaget, vilket innebär att CSK kommer att få sin sedan länge efterfrågade operationsrobot. Detta medför inte bara stora fördelar för patienterna i nordöstra Skåne som snabbare kan få komma till operation, utan en operationsrobot attraherar också kvalificerad personal till CSK. Därmed kan Centralsjukhuset även höja sitt anseende som arbetsplats och utveckla fler användningsområden för robotassisterad kirurgi. Detta är något som vi Sverigedemokrater är otroligt glada för – att det var vi som först kom med förslaget blir i sammanhanget av underordnad betydelse.

Patrik Jönsson, Regionråd (SD)
Åsa Erlandsson, Gruppledare i HSN för SD
Marlen Ottesen (SD)
Mats Erlandsson (SD)
Mattias Kristiansson (SD)