Pressmeddelanden | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden

 • Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun.

  Hösten 2014 köpte Region Skåne sex vindkraftverk i Hultsfreds kommun i Småland. Sverigedemokraterna föreslår nu i ett initiativärende till Regionstyrelsen att vindkraftverken ska säljas.   Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar: Att äga och driva vindkraftverk kan inte anses vara kärnverksamhet för Region Skåne. Det finns andra aktörer, både...

  0
 • Gynna skånsk filmproduktion
  Gynna skånsk filmproduktion

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende till Kulturnämnden i Region Skåne. I initiativärendet föreslås att Region Skåne ska tillskriva regeringen om att snarast möjligt verka för införandet av produktionsstöd för filmproduktion i Sverige. Therese Borg, sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, förklarar vad som ligger till grund för initiativärendet: Sverige har...

  0

Alla pressmeddelanden efter datum