Pressmeddelanden | Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 2

Pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden

  • SD vill att Folktandvården finns i alla skånska kommuner

    Idag saknas Folktandvård i en skånsk kommun, Örkelljunga, och flera andra kommuner har till och från hotats av nedläggning av Folktandvården. SD Region Skåne föreslår därför i en motion att följande tillägg görs i Folktandvårdens ägardirektiv: ”Bolaget ska etablera kliniker i alla skånska kommuner.” Anneli Eskilandersson, styrelseledamot Folktandvården, kommenterar: När...

    0
  • SD vill åtgärda att alltför många synskadade nekas färdtjänst.

    Sverigedemokraterna i Region Skånes kollektivtrafiknämnd har tidigare varnat för att neka färdtjänsttillstånd till utsatta grupper, icke minst genom den motion vi fick nerröstad tidigare i år om att införa välvillig bedömning för personer som fyllt 90 år. Frågan om bedömning för färdtjänsttillstånd aktualiseras nu igen, den här gången på...

    0

Alla pressmeddelanden efter datum