Pressmeddelanden | Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 4

Pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden

  • ABF Skåne ska verka för demokrati och fri åsiktsbildning för att få bidrag från Region Skåne.

    De sista dagarna har det framkommit att ABF Skåne ville hyra Folkets park i Knislinge till firandet av sitt 100-årsjubileum, men sedan ångrade sig då de fick veta att Sverigedemokraterna tidigare hyrt lokalen. Styrelseordföranden för Folkets hus och parkförening i Knislinge uttalar sig i Kvällsposten kring det inträffade och...

    0
  • SD är kritiska mot prioriteringar inom kulturen

    Under dagens sammanträde i regionstyrelsen hanterades tre motioner från Sverigedemokraterna, rörande bidrag som fördelas av kulturnämnden. En av motionerna syftade till att stoppa bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, en annan syftade till att stoppa bidrag till Malmö Arab Film Festival, och den tredje syftade till att återställa samt öka...

    0

Alla pressmeddelanden efter datum