Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Malmö och Region Skåne ang. spårvagn | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Malmö och Region Skåne ang. spårvagn

Sverigedemokraterna i Malmö och i Region Skåne välkomnar alliansens utspel om att säga nej till spårvagnar i Malmö. Det har varit vår linje hela tiden att satsa på el/hybridbusslösningar då det blir både billigare och flexiblare. Det finns också andra fördelar såsom t.ex. mindre buller och skakningar med elbussar.

SD:s kommunalråd i Malmö Magnus Olsson kommenterar Alliansens utspel: Det är bra att de har kommit till denna ståndpunkt. Malmös ekonomi tål inte investeringar i den storleksordningen som spårvagnar skulle innebära.

SD:s gruppledare i Regionala Utvecklingsnämnden Niclas Nilsson kommenterar alliansens utspel: Det är mycket positivt att Alliansen nu satt ner foten mot spårvagnssatsningar i Malmö. Vi har hela tiden drivit linjen att elektrifierade busskoncept är bättre billigare och flexiblare. Det pågår en fantastisk utveckling nu när det gäller elektrifierade bussar för stadstrafik. Det faktum att alliansen nu är emot spårvagnar i Malmö innebär att det nu finns en majoritet mot spårvagnar i Malmö i Region Skåne och därmed faller satsningen då den förutsätter Region Skånes medverkan.