Pressmeddelande, Initiativärende till Hälso-och sjukvårdsnämnden | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande, Initiativärende till Hälso-och sjukvårdsnämnden

Sverigedemokraterna har idag lämnat in ett intitiativärende gällande ”Outnyttjad kapacitet gällande utförande av endoskopier” till kommande Hälso-och sjukvårdsnämnd.

Det har kommit till vår kännedom att det finns outnyttjad kapacitet gällande utförande av endoskopier i nordöstra Skåne. Sverigedemokraterna tycker att man ska ta tillvara denna extra kapacitet. Det är viktigt att det finns tillgång till snabb diagnostik när misstanke om cancer uppstår. Inom snar framtid kommer troligtvis ett ordnat införande av tarmcancerscreening att bli aktuellt då är det av största vikt att Region Skåne har kapacitet att erbjuda detta till skåningarna.
Vi vill därför låta hälso-och sjukvårdsdirektören undersöka hur tillgång respektive efterfrågan för kolo-och gastroskopi ser ut i nordöstra Skåne samt se hur vi kan ta tillvara den eventuella extra kapaciteten. Bifogat finns initiativärendet i sin helhet.