Pressmeddelande: Initiativärende till HSN gällande upphandling av neurologiverksamhet | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Initiativärende till HSN gällande upphandling av neurologiverksamhet

Sverigedemokraterna har idag lämnat in följande initiativärende till Hälso-och sjukvårdsnämnden:

På Hälso-och sjukvårdsnämnden den 4/11-2016 behandlades SD:s initiativärende gällande förlängning av avtal med neurolog Jan Gatchev. Beslutet blev att nämnden skulle invänta dom i ett annat liknande ärende som ligger hos förvaltningsrätten innan nämnden tar ställning till om avtalet med Jan Gatchev ska förlängas eller ej.

Det har nu kommit till vår kännedom att förvaltningsrättens beslut kommer att dröja och kommer troligen inte innan avtalet med Jan Gatchev löper ut i april månad.

Neurologimottagningen i Malmö har inte kapacitet att ta emot alla de patienter som lider av neurologisk sjukdom. Vi har blivit informerade om att patienter med migrän inte kan tas emot på neurologimottagningen i Malmö på grund av medicinska prioriteringsskäl. Vi anser därmed att Region Skåne inte har kapacitet att hjälpa fler patienter med neurologiska sjukdomar därav anser vi att detta är en verksamhet som ska upphandlas.

Genom att använda sig av regeln för direktupphandling, som är laglig om den understiger 534 890 kr/år, torde detta inte skapa några rättsliga repressalier.

Sverigedemokraterna yrkar att:

  • Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att genomföra en upphandling av verksamhet inom neurologi. Då upphandlingsprocessen kan ta lång tid så ska existerande avtal men Jan Gatchev förlängas med 6 månader med en totalkostnad om max 534 890 kronor.