Pressmeddelande: SD ökar starkt i opinionsmätning; Landstingsval Skåne | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: SD ökar starkt i opinionsmätning; Landstingsval Skåne

SENTIO har på uppdrag av Sverigedemokraterna Region Skåne genomfört en opinionsmätning omfattande 1400 respondenter. Frågan som ställdes var ”Hur skulle du rösta om det var landstingsval i Region Skåne i dag?”. I opinionsmätningen får Sverigedemokraterna 25,3% och blir därmed näst störst parti, tätt efter Socialdemokraterna som får 26,2% (mätningen, viktad och det direkt oviktade resultatet, bifogas).

Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
– Det är oerhört glädjande att vi går starkt fram i opinionen och slåss med Socialdemokraterna om att bilda styre i Region Skåne efter kommande landstingsval. Vi har under en lång tid drivit frågor som fler vårdplatser och bättre tillgänglighet i den skånska vården, och minskad administration. Detta har väljarna uppmärksammat och samtidigt tror jag de är missnöjda med såväl det tidigare Alliansstyret som det nuvarande S-Mp-styret där inget av styrena lyckats få rätsida på den skånska vården. Skåningarna ser också hur invandringen påverkar såväl tillgängligheten som kostnaden för vårdsektorn, och ett sämre skatteunderlag. Detta problem har bara vi Sverigedemokrater uppmärksammat och vill åtgärda.

Utöver problem med tillgängligheten ser vi hur våldet eskalerar i Skåne och nu även kommit till sjukvården. Patrik Jönsson kommenterar det så här:
– Skåningarna ser hur samhällsutvecklingen lett till ett allmänt förfall där våld och otrygghet breder ut sig. Sverigedemokraterna har under lång tid stått upp för fler poliser, hårdare straff och att utvisa personer som invandrat och ägnar sig åt grov brottslighet. Att fortsätta den inslagna vägen där brottslingar behandlas med silkesvantar fungerar inte vilket skåningarna förstår. Vår profilering som ett vårdparti har också slagit igenom varför min bedömning är att Sverigedemokraterna har goda möjligheter att bli skånes största parti vid landstingsvalet 2018.