Pressmeddelande: Sverigedemokratera motionerar om införande av standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin i Skåne, samt kontroll av kliniker som utför s.k. ”oskuldskontroller”. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Sverigedemokratera motionerar om införande av standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin i Skåne, samt kontroll av kliniker som utför s.k. ”oskuldskontroller”.

Sverigedemokraterna Region Skåne har lämnat in en motion om att Region Skåne bör påbörja ett arbete med att införa standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin.

Marlen Jensen, gruppledare för Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, Sverigedemokraterna Region Skåne:

– Under en studieresa till Danmark besökte vi Sverigedemokrater psykiatriskt center i Köpenhamn. Där fick vi information om att de inom psykiatrin i Danmark använder såkallade pakkeforlöb, det vi i Sverige kallar standardiserade vårdförlopp. I Danmark har man haft väldigt goda erfarenheter av att arbeta på detta sätt. För personal blir det överskådligt vilken form av behandling som patienterna ska ha, och för patienterna blir det en större struktur då de vet hur deras behandling ska utformas.

– I Region Skåne arbetar vi redan utifrån standardiserade vårdförlopp gällande viss cancervård. Vi anser att tiden är mogen att börja arbeta på detta sätt även inom psykiatrin. Den psykiska ohälsan ökar och stället krav på förändring av vården, och vi anser att detta är ett steg i rätt riktining.

Sverigedemokraterna motionerar även om att Region Skåne skall införa nolltollerans mot s.k. ”oskuldskontroller”. Motionen bifogas.