Pressmeddelande: Sverigedemokraterna stöder ny tågdepå i egen regi | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna stöder ny tågdepå i egen regi

I morgon torsdag skall Regionstyrelsen besluta om att gå vidare med planerna på en tågdepå i Kärråkra, Hässleholm. Diskussioner har förts om depån skall uppföras och förvaltas i egen regi eller om den skall uppföras och förvaltas i privat regi. Sverigedemokraterna, vilka är tungan på vågen i frågan, har efter ett helt enigt gruppmöte ställt sig positiva till att gå vidare med depåbygget och landat i att tågdepån skall uppföras och förvaltas i egen regi i enlighet med liggande förslag.

Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
– Vi har sett hur man genom att privatisera underhållet på järnvägssidan fått ett försämrat underhåll där kortsiktiga vinster tycks styra framför långsiktigt hållbara lösningar. Vi ser också fördelar med att ha rådighet över depån så att Region Skåne i samråd med Öresundståg AB kan styra över tillgången till depån och den framtida utvecklingen av densamma. Det är också vår uppfattning att Region Skåne får mest ut av skattepengarna genom att vi går vidare med depån i egen regi, dels lånar vi till en ränta som är väldigt låg, dels beräknas konceptet att generera besparingar på runt 50 miljoner av de rörliga kostnaderna vilket gynnar de skånska skattebetalarna.

För frågor, kontakta 
Patrik Jönsson
Regionråd SD Region Skåne
0706 -596 995