Pressmeddelande: Sverigedemokraternas ställningstaganden i dagens Hälso- och Sjukvårdsnämnd | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Sverigedemokraternas ställningstaganden i dagens Hälso- och Sjukvårdsnämnd

I dagens Hälso- och Sjukvårdsnämnd var bland annat ärendet om att återta ambulanssjukvården i egen regi, samt ”Handlingsplan: Hälsoinriktad hälso- och sjukvård 2015” uppe för beslut. På mötet valdes också representanter till Funktionshinderrådet.

 

Åsa Erlandsson, gruppledare för Sverigedemokraternas HSN-grupp kommenterar:

Trots vården lider stor brist på vårdplatser och brottas med tillgänglighetsproblem föreslår den styrande S+MP-minoriteteten att dra igång helt nya projekt med osäkra effekter. Sverigedemokraterna är av den åsikten att pengarna, 32 miljoner, behövs för att tillskapa fler vårdplatser på våra sjukhus enligt fördelning efter behov. Däremot anser vi att Hepatit B-vaccinering till barn är en nödvändig åtgärd till en utsatt grupp. Då vårt förslag röstades ner valde vi att stödja Allians för Skånes förslag vilket var snarlikt vårt eget yrkande.

 

Rörande frågan om att återta ambulanssjukvården till egen offentlig regi säger Åsa Erlandsson:

-Ambulanssjukvården är alldeles för viktig för att underställas privata intressen.  Vi har alla kunnat bevittna Sirius Humanums konkurs och detta är något som vi Sverigedemokrater inte vill uppleva igen. Att riskera att stå utan ambulanser är ett risktagande vi inte kan ställa oss bakom. Vi har också fått signaler från ambulanspersonalen som indikerar missnöje med arbetssituationen och bristande trygghet.

 

Slutligen vill Åsa passa på att kommentera den märkliga situation som uppstår när det skall väljas representanter till Funktionshindersrådet:

– I det Centrala Funktionshinderrådet tillsätts 16 ordinarie och 16 ersättare. I Brukarsamverkan på förvaltningsnivå utses det 18 politiker. Tillsammans ger detta 50 politiker. Ingen av dessa är Sverigedemokrat trots att vi är såväl tredje största parti men också vågmästare i såväl Regionfullmäktige som HSN och Regionstyrelse. Sättet på hur dessa platser tillsätts måste ses över för en bättre och mer proportionell fördelning sett till valresultatet. Det handlar om att vara väl insatt i ärenden, i detta fall frågor kring de med funktionsnedsättning, när beslut skall fattas.

 

För frågor, kontakta Åsa Erlandsson
Gruppledare Sverigedemokraterna Hälso- och Sjukvårdsnämnden
asa.erlandsson@sverigedemokraterna.se
0725 – 458 634