160525 PA PN ärende 4 Yttrande om planeringsdirektiv | Sverigedemokraterna i Region Skåne

160525 PA PN ärende 4 Yttrande om planeringsdirektiv